bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Rehabilitace

Rehabilitace

Ve školou pronajatých prostorách se nachází soukromé ambulantní rehabilitační pracoviště, které vykonává rehabilitaci žáků školy, rehabilitační procedury jsou provázány s rozvrhem výuky. Rehabilitační léčba je hrazena zdravotními pojišťovnami a řídí se předpisem externího rehabilitačního lékaře. V rámci individuální terapie se využívají odborné techniky na neurofyziologickém podkladě, doplněné skupinovým cvičením, fyzikální terapií, nácvikem vertikalizace a chůze a vodoléčebnými procedurami. Rehabilitační péče pokrývá diagnózy neurologické, ortopedické, poúrazové a kombinované vady. S transfery studentů pomáhají, v případě potřeby, asistenti pedagoga.

Rehabilitace Rehabilitace Rehabilitace Rehabilitace