bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Veřejnost Úřední deska Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Střední škola Olgy Havlové se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu s právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na stránky dostupné na na adrese www.ssoh.cz.

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a to z důvodu nepřiměřené zátěže, které by provázelo docílení plného souladu s uvedeným zákonem. Webové stránky však prochází neustálou revizí, při které jsou tyto nedostatky průběžně odstraňovány.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 28. 4. 2020 na základě vlastního posouzení provedené subjektem veřejného sektoru.

Případné náměty a postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete poslat na adresu administrátora webu: webmaster@ssoh.cz.