bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Veřejnost Aktivity školy

Aktivity školy

Naše škola je úspěšně zapojena do mnoha projektů, přičemž u některých je sama jejich iniciátorem.

Účastníme se prospěšných dotačních titulů financovaných Evropskou unií. Získáváme tím prostředky, které pomáhají zvýšit potřebné kompetence pedagogických i nepedagogických zaměstnanců naší školy. Některé další přináší prostředky na nákup výpočetní techniky a jiného materiálu, který udržuje naši školu na výborné technické úrovni.

Naší dlouhodobou snahou je přivádět žáky na úspěšnou profesní kariéru nejen teoretickou přípravou, ale i vštěpováním praktických dovedností. Proto jsou naši žáci vysílání na praxe, na kterých spolupracujeme s našimi sociálními partnery.

Dalším, žáky velmi kladně přijímaným, nástrojem k získávání praktických zkušeností jsou studentské firmy: Naše škola je v tomto směru zapojena do dvou projektů:

Vyučovací předmět fiktivní firma je na naší škole součástí rozvrhu. Fiktivní firma sice funguje pouze na fiktivním základě, všechny úkony jsou však stejné jako ve skutečné firmě: žáci vyplňují potřebné firemní dokumenty, komunikují s fiktivními úřady a obchodují mezi podobnými fiktivními firmami na ostatních školách. Fiktivní firmy jsou na celostátní úrovni sdružovány Centrem fiktivních firem (CEFIF), které pro fiktivní firmy zřizuje fiktivní živnostenský úřad, banku a další fiktivní instituce. Žáci jsou důsledně vedeni k tomu, aby v jednání s veřejností i ostatními firmami z jiných škol vystupovali samostatně.

JA Studentská Firma je dobrovolný kroužek žáků, který ji v prostředí školy umožňuje reálně podnikat a vykazovat zisk. Žáci shání reálné zakázky a vytváří reálný produkt, který nabízí zájemcům z řad široké veřejnosti i firem.