bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Veřejnost Tranzitní program

Tranzitní program

Chráněná dílna

V rámci tranzitního programu naší školy a pětileté spolupráce se sociálním podnikem Filipa, a. s. Lázně Bělohrad se nám společně podařilo zřídit v naší škole chráněnou dílnu firmy, která je určena pouze našim žákům. Firma naše žáky zaměstnává na úvazek 0,25. Plnoletí žáci se zdravotním znevýhodněním, sníženou pracovní schopností, pobíratelé invalidního důchodu, pracují v odpoledních hodinách přímo v prostorách školy (respektive internátu). Firma jim zprostředkovává pravidelně materiál, žáci pak vyrábějí "čmuchací koberečky" pro psy, navlékají korále. V nejbližší době by měli rovnat temperové barvy do krabiček a balit vánoční dárky pro Českou televizi. Pro těžce handicapované žáky (manuálně neobratné) je připraveno sledování a vyhodnocování kamerových záznamů v jednotlivých pobočkách firmy Filipa.

Cílem celého projektu je již v době studia střední školy naučit žáky správným pracovním návykům, zodpovědnosti za kvalitně odvedenou práci, pravidelnému režimu, týmové spolupráci a jednání se zaměstnavatelem. V neposlední řadě jde o inkluzivní záměr, přiblížit naše žáky realitě pracovního prostředí, realitě života zaměstnanců ve firmách. Tento krok má samozřejmě vést ke zvýšení úspěšnosti zaměstnávání mladých lidí se zdravotním znevýhodněním zpočátku na chráněném trhu práce, později i otevřeném trhu práce. V letošním září se do projektu zapojilo 11 žáků školy. Počet se samozřejmě bude zvyšovat.

Škola má dlouholetou tradici ve spolupráci se sociálními podniky formou exkurzí, praxí jednodenních i souvislých několikadenních. Tato forma zapojení do pracovní činnosti je pro nás nová, v mnohém jednodušší, protože některé sociální podniky nemají možnosti bezbariérového ubytování.

Cvičný byt

Program Cvičný byt je určen pro žáky naší školy, tedy žáky se zdravotním znevýhodněním, kteří se chtějí osamostatňovat, aby po absolvování naší školy získali nezávislost na rodině či pobytových zařízeních a natrénovali si samostatné bydlení.

Smyslem programu je získání větší samostatnosti v různých oblastech osobního života, nabytí zkušeností, dovedností a především větší zodpovědnosti za sebe a své potřeby (zajišťování si potřebné asistence, organizace nákupů, přípravy stravy, úklid domácnosti, …). Žáci se učí nejen praktickým dovednostem spojeným s chodem domácnosti, ale především plánování a postupnému přebírání zodpovědnosti za svou budoucnost.

Program vždy začíná v září daného školního roku a trvá po dobu deseti kalendářních měsíců, tedy do konce června následujícího roku. Žákům je nabídnuta pomoc při hledání asistence a je zajištěna podpora, případný dohled či kontrola koordinátory cvičného bytu, jimiž jsou pedagogičtí zaměstnanci školy.

Cíle programu Cvičný byt

  • v rámci psychického a sociálního zrání navodit bezpečné prostředí,
  • integrativní cestou zakotvit do sociálních vazeb,
  • využít samostatné bydlení jako významný faktor sociální adjustace,
  • zprostředkovat žákovi zpětnou vazbu o jeho schopnostech samostatného bydlení