bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Veřejnost Image školy

Image školy

Speciální střední školu charakterizuje atmosféra podporující samostatnost žáků. Jejím hlavním cílem je připravit žáky na profesní, ale i osobní život. Škola aktivně podporuje rozvoj žáků i mimo školní vyučování, a to prostřednictvím otevřenosti vůči veřejnosti a spolupráce se sociálními partnery.

Integrace směrem ven

Žáci se zapojují do různých aktivit a akcí, které nejen propojují školní společenství s okolními komunitami, ale také slouží jako prostředek přirozené integrace směrem ven. Škola se tím snaží formovat obraz žáků jako samostatných jedinců, kteří jsou ochotni sdílet své dovednosti a zkušenosti. Žáci se tak stávají důležitými aktéry veřejných událostí, které nejen posilují jejich vlastní sebevědomí, ale také přispívají k povědomí společnosti o speciálních vzdělávacích potřebách.

Otevřenost veřejnosti

Během volnočasových aktivit je speciální střední škola otevřená i pro zdravé děti, což vytváří příležitost pro přirozenou integraci mezi žáky se speciálními potřebami a jejich vrstevníky. Tato otevřenost podporuje porozumění, respekt a vzájemnou interakci mezi všemi žáky, a tím vytváří inkluzivní prostředí v rámci školního společenství.

Spolupráce se sociálními partnery

Spolupráce se sociálními partnery je pevně zahrnuta do vzdělávacího procesu školy. Tímto způsobem žáci získávají reálné dovednosti a zkušenosti, které odpovídají potřebám nejen chráněného, ale i běžného trhu práce.

Škola vytváří atmosféru, ve které se žáci cítí připraveni na svůj další krok, a to nejen ve své profesní dráze, ale i v osobním životě. Otevřenost veřejnosti, spolupráce se sociálními partnery, plány podpory žáků a důraz na potřebu plnohodnotného trávení volného času jsou klíčovými prvky, které školu odlišují a přinášejí žákům skutečnou přidanou hodnotu.

Naše vize

Příprava našich žáků se znevýhodněním na reálný život, osobní i profesní. Individualizovaná pomoc při jejich úsilí vyrovnat se se znevýhodněním a umět využít dostupnou podporu s cílem maximální možné samostatnosti. Podpora vzájemného respektu, tolerance a porozumění.

Naše mise

  • Otevřená cesta k novým příležitostem přes menší i větší překážky
  • Individuální přístup s cílem samostatného úspěchu každého žáka
Mgr. Jana Honzíková
únor 2024