bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Veřejnost Aktivity školy Napsali o nás

Napsali o nás...

Rok 2024

Rok 2023

TIPY A INSPIRACE
Cílem Evropského roku dovedností je pomoci osvojit si dovednosti pro lepší uplatnění na trhu práce a nalézt kvalitní pracovní místo. To kromě jiného umožňují i odborné praxe v rámci programu Erasmus+. Žáci Obchodní akademie, odborné školy a praktické školy Olgy Havlové (OAJL) v Janských Lázních s nimi mají zkušenost už od roku 2017. Popud zapojit se vzešel od učitelky Martiny Chrastinové. Ta vypracovala prvotní projekt i s žádostí, a dodnes výjezdy koordinuje.

Rok 2021

Žáci s postižením mohou studovat na Obchodní akademii Olgy Havlové Jánské Lázně hned pět oborů, včetně maturitních. Velký důraz je kladen také na rehabilitační péči a volnočasové aktivity. Více nám poví ředitelka školy Mgr. Jana Honzíková.

Rok 2019

Mgr. Jana Honzíková je ředitelkou Obchodní akademie, odborné školy a praktické školy Olgy Havlové v Janských Lázních. Jak na této unikátní škole s hendikepovanými žáky pracují i nad rámec výuky?
Úraz či onemocnění s následkem poškození míchy může přijít kdykoliv. I v období, kdy se teprve připravujete na svou profesní dráhu. Co ale dělat, pokud návrat do původní školy či k původnímu studijnímu oboru není možný, nebo pokud je nutné řešit rekvalifikaci? Jistě zajímavou alternativou je Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové (OAJL), která se nachází v Janských Lázních, a která patří do sítě speciálních škol a je určena především pro studenty s tělesným postižením a zdravotními problémy, hlavně pak s omezenými pohybovými schopnostmi. Centrum Paraple s touto školou dlouhodobě spolupracuje. Pojďme si jí představit blíže.

Rok 2018

Ve dnech 5. 11. – 9. 11. 2018 nás, studenty čtvrtého ročníku Obchodní akademie v Janských Lázních čekala týdenní praxe v Ergotepu. Předcházela tomu spousta organizace ze strany paní učitelky Štěpánkové, ale i dalších lidí, kteří měli s touto praxí, co dočinění a částečně zvědavost i nervozita z neznámého prostředí na naší straně.
Martina Chrastinová učí angličtinu v Obchodní akademii Olgy Havlové, Odborné škole a praktické škole v Janských Lázních pro studenty s fyzickým handicapem, a organizuje jejich praxe ve Spojeném království v rámci evropského programu Erasmus. Vytvořila projekt, díky kterému studenti dvě léta po sobě absolvovali vzdělávací workshopy na Tellus College v Plymouthu ve Velké Británii. Projekt připravila a prosadila. Dokonce žáky s různým tělesným handicapem doprovází.
Studenti Obchodní akademie Olgy Havlové v Janských Lázních letos už druhým rokem absolvovali vzdělávací pobyt v anglickém Plymouthu. Odborná praxe v cizím jazyce spojená s poznáním jiné země je bezesporu užitečnou zkušeností nejen pro mladé lidi s tělesným postižením.
Janské Lázně - Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové v Janských Lázních. Funkční systém vzdělávání žáků s handicapem není jen o učivu, ale také o bohatých možnostech školy. Jana Marešová, energická ředitelka s nápady a chutí do změn, Šárka Štěpánková, učitelka odborných předmětů. Co prozradí ze zákulisí školy?
Žáci prvních ročníků OA, OŠ a PŠ Olgy Havlové v Janských Lázních, kteří mají nějaký tělesný hendikep se při adaptačním kurzu vypravili na Černou horu v Krkonoších. Devět z nich bylo na elektrickém vozíku, čtyři na mechanickém a ostatní účastníci byli různě chodící. Ke své cestě využili kabinkovou lanovkou Černohorský expres.

Rok 2017

V Poradenském centru se věnujeme i zájemcům a uchazečům o studium. Jsme rádi, že u nás můžeme vždy v průběhu podzimu přivítat studenty několika středních škol a nabídnout jim rychlý vhled do Univerzity a na naše služby.

Rok 2015

27. duben byl dnem přijímacích zkoušek na Obchodní akademii Olgy Havlové v Janských Lázních. Krásné a plně bezbariérové prostředí školy se stane od září domovem pro několik hendikepovaných studentů z celé ČR. Toto pondělí však bylo zajímavé i pro stávající tři desítky studentů, pohybujících se na mechanickém či elektrickém vozíku. Dopolední program jim vyplnil seminář o principech správného sezení na vozíku, který zorganizovala ve spolupráci se školou Česká asociace paraplegiků – CZEPA. V roce 2015 to byl již druhý seminář, který CZEPA organizuje spolu s firmou Medicco v jednotlivých regionech České republiky.
Pod bílými mašlemi zavěšenými paprskovitě od stropu ke stěnám se sálem janskolázeňské kolonády prohnaly tančící děti.

Rok 2014

Obchodní akademie Janské Lázně slaví 20 let od svého založení. Nová ředitelka Jana Marešová má velké plány. Od letošního roku ponese škola jméno Olgy Havlové.
V únoru tohoto roku se konal sraz všech zemí projektu Comenius u nás, na Obchodní akademii Olgy Havlové v Janských Lázních.

Rok 2013

V dubnu jsme se jako studenti Obchodní akademie Janské Lázně zúčastnili druhého setkání škol pracujících v projektu Comenius (Partnerství škol).
Bylo úterý, krásné slunné ráno, a tím pádem nejlepší možnost na dalekou cestu do německé školy v Aurichu, kde se mělo uskutečnit naše první setkání s novými přáteli z jiných zemí a škol, zapojených do projektu Comenius. Kufry jsme měli sbalené, peněženky plné eur, zbývalo jen nasednout do školního auta, zadat do navigace první cíl cesty: Drážďany, a vyrazit.
Velikonoční dělánky se za velké účasti dospělých i dětí konaly v prostorách obchodní akademie pro tělesně postižené.
Obchodní akademie pro tělesně postižené pořádá v sobotu od 13 hodin Velikonoční dělánky.
V Obchodní akademii, SOŠ a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Hradci Králové se uskutečnil již desátý ročník regionálního veletrhu fiktivních firem.

Rok 2012

Obchodní akademii pro tělesně postižené v Jánských Lázních, která je ojedinělou školou svého typu v České republice, se podařilo získat grant na mezinárodní projekt Partnerství škol.
Jeden dělá šéfa, další má na starosti účetnictví nebo marketing. Pokud zdolají byrokratické nástrahy, pustí se do podnikání. Ale jen jako. Fiktivní firmy v rámci výuky ročně zakládá přes tři tisíce středoškoláků. Bývalí studenti z Janských Lázní se nyní dokonce rozhodli ve svém byznysu pokračovat i ve skutečnosti.
Janské Lázně – Proudy dětí s rodiči mířily v sobotu do prostor obchodní akademie pro tělesné postižené na Velikonoční dělánky.
Obchodní akademie pro tělesně postižené zve na zajímavou akci s názvem Velikonoční dělánky určenou pro rodiče i děti jakéhokoliv věku. Akce se uskuteční tuto sobotu od 14 hodin. Na účastníky čeká například pečení perníčků, zdobení vajíček, malování na textil nebo výroba drobných velikonočních dekorací. Chybět nebude ani ukázka pletení pomlázek, dílnička pro nejmenší nebo soutěže. Od 17 hodin je připravena divadelní pohádka Červená karkulka.

Rok 2009

Poslední krok k ukončení studia čeká v tomto týdnu také na jedenáct studentů pátého ročníku Obchodní akademie pro tělesně postižené.
Handicapovaní studenti obchodní akademie v Janských Lázních budou mít větší šanci uspět na trhu práce
Hendikepovaní studenti Obchodní akademie v Janských Lázních budou mít snazší přechod do praxe
HANDICAPOVANÍ STUDENTI obchodní akademie v Janských Lázních od pondělí využívají ve škole novou učebnu. Díky sponzorskému daru od Poštovní spořitelny je vybavena pro potřeby takzvané multifunkční tréninkové kanceláře. Simulace každodenního fungování firmy je důležitou přípravou studentů na pracovní život v praxi.

Rok 2008

Handikepovaní studenti Obchodní akademie v Janských Lázní budou mít tréninkovou kancelář
Jako ve skutečné firmě budou moci pracovat studenti obchodní akademie, odborné a praktické školy pro tělesně postižené v Jánských Lázních na Trutnovsku. Umožnit by jim to měla nová multifunkční tréninková kancelář, která se tam plánuje.
Studenti Obchodní akademie a Obchodní školy pro tělesně postižené Janské Lázně prožili ve středu 21. května 2008 velký svátek. V odpoledních hodinách je navštívily dvě světově významné české osobnosti v psaní na klávesnici – pan Jaroslav Zaviačič a Ing. Helena Matoušková. Pan Zaviačič je dvojnásobným vicemistrem světa v psaní na mechanickém psacím stroji, do loňského roku vykonával funkci prezidenta světové organizace pro zpracování informací Intersteno, je zakladatelem Internetové školy ZAV a trenérem české reprezentace na světové soutěže.

Rok 2007

V letech 1992-1994 byla v Janských Lázních vybudována ojedinělá střední škola pro tělesně postižené. Její název se postupně vyvíjel až do současného pojmenování, které zní: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené.

Rok 2004

1. září 1994 tedy zahájila svou pedagogickou práci nová samostatná „Obchodní akademie, obchodní škola a rodinná škola pro tělesně postižené Janské Lázně“. Na její výstavbu a základní vybavení bylo včetně ubytovacího zařízení Achilleion pro zaměstnance školy vynaloženo téměř 208 milionů Kč. V pátek 16. září 1994 v dopoledních hodinách došlo k jejímu otevření. Za zvuku hudby před budovou pochodovaly mažoretky, zněla slova díků i potlesk přítomných a paní Olga Havlová přestřihla pásku ke vchodu do školy. Začala se psát historie nové školy, jejíž desetileté výročí letos vzpomínáme. Ale to už je jiná kapitola...

Rok 1995

16. září loňského roku byl se vší slávou, dokonce za přítomnosti paní prezidentové, otevřen areál Obchodní akademie pro tělesně postižené v Jánských Lázních. Stavba jistě prospěšná a krásná, přesto dodnes vyvolávající řadu pochybností a dohadů.