bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Uchazeči Den otevřených dveří

Dny otevřených dveří ve školním roce 2023/2024

Vážení uchazeči, vážená veřejnosti,

ve školním roce 2023/2024 se budou v naší škole konat dva dny otevřených dveří:

  • 11. 11. 2023 (sobota)
  • 4. 2. 2024 (neděle)

V oba termíny nás můžete navštívit v časech od 9:00 do 15:00 hodin.

Uchazeči, kteří budou žádat o pomoc s podáním elektronické přihlášky na místě, musí mít nezbytně zřízenu identitu občana – zletilí uchazeči svoji, zákonný zástupce také svoji.
Tu si můžete zřídit:
  • doma na svém počítači a mobilním telefonu pomocí bankovní identity,
  • nebo osobně na pobočce czech point, kterou naleznete i v místě svého bydliště nejčastěji na obecním úřadě nebo na pobočce české pošty
Mějte s sebou i:
  • lékařem potvrzený formulář o zdravotní způsobilosti (jen uchazeči o obor Provozní služby),
  • vysvědčení nebo výpis z vysvědčení 9. třídy,
  • Doporučení ŠPZ (SPC, PPP) o zařazení žáka do školy zřízené pro žáky podle §16 ods. 9 školského zákona,
  • Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

V době konání obou dnů můžete navštívit naši školu, prohlédnout si všechny její části v doprovodu průvodců z řad našich žáků, navštívit ukázky práce našich reálných studentských firem. Samozřejmostí budou konzultace na jakákoli témata spojená s chodem školy, s možností využití diagnostického pobytu, s podmínkami přijímacího řízení. Na Vaše dotazy budou naši zaměstnanci připraveni odpovídat.

Využijte naší nabídky, všichni se na Vás těšíme.

Spolu to dáme Najdeme cestu