bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Uchazeči Diagnostický pobyt


Diagnostický pobyt

Pobyt na zkoušku

Škola umožňuje zájemcům o vzdělávání týdenní nebo dvoutýdenní diagnostický pobyt, jehož lze využít např. při rozhodování před podáním přihlášky. Žák je v průběhu diagnostického pobytu ubytován v internátu, denně navštěvuje výuku dle rozvrhu vybrané třídy a účastní se libovolných volnočasových aktivit dle vlastního výběru.

Žákům v diagnostickém pobytu věnují zvýšenou pozornost pedagogičtí pracovníci školy, kteří úzce spolupracují s odborníky školských poradenských zařízení podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 116/2011 Sb. V závěru diagnostického pobytu bude zákonným zástupcům doporučena nejvhodnější forma a způsob dalšího vzdělávání.

Diagnostický pobyt umožňuje:

  • Seznámit se s prostředím školy
  • Vyhodnotit svoje možnosti a vhodnost vybraného oboru
  • Zapojit se do denního režimu školy
  • Zvyknout si na pobyt v internátu bez přítomnosti rodiny
  • Najít si nové přátele a připravit se na život v kolektivu
  • Pochopit nároky pedagogů a navázat s nimi interakci

Cena pobytu

platba za ubytování 80 Kč/noc
platba za stravování v rozsahu celodenní stravy 103 Kč/den

Kontakt

Žádosti o diagnostický pobyt vyřizuje:

Petr Alina

e-mail: alinassoh.cz
mobil: 773 282 082