bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Internát

Internát

Internát je situován do klidné lokality v blízkosti centra Janských Lázní.

Poskytuje ubytování žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Všechny prostory jsou proto plně bezbariérové a prostředí vybavené potřebnými kompenzačními pomůckami. Kapacita internátu je až 95 míst. Veškeré vybavení a možnosti v internátu jsou koncipovány tak, aby žákům poskytovaly dostatečný komfort. Provoz internátu je týdenní, od neděle 12:00 do pátku 20:00. Povinné odjezdy stanovuje Plán školního roku na daný rok. Život v internátu se řídí Vnitřním řádem internátu a Režimem dne.

Žáci jsou ubytováni ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou moderně vybaveny a barevně vymalovány, aby bylo žákům vytvořeno co nejpříjemnější prostředí. Součástí každého pokoje je také internetové připojení, které je zpoplatněno v závislosti na odběru dat.

Na každém patře je také společenská místnost s vybavenou kuchyňkou, TV a relaxačním prostorem. Na 4. patře každého pavilonu se nachází denní místnost s moderně vybavenou kuchyňkou (2x čtyřplotýnkový sklokeramický vařič, mikrovlnná trouba, myčka nádobí, kuchyňský robot, elektrická trouba). Ubytovaní žáci jsou rozděleni do tří pavilonů. Na každém z nich mají možnost za poplatek využít automatickou pračku a na jednom z pavilonů také sušičku prádla.

Žáci jsou dle tříd rozděleni do jednotlivých výchovných skupin. Tým zaměstnanců, který v internátu působí a zajišťuje kvalifikovanou denní i noční péči, tvoří vychovatelé, asistenti vychovatelů a asistenti vychovatelů se zdravotním vzděláním. Je tak zajištěna péče i o žáky s těžším postižením.

Skupinoví vychovatelé jsou v pravidelném kontaktu se zákonnými zástupci. Vychovatelé úzce spolupracují s třídními učiteli, výchovným poradcem, metodičkou prevence sociálně-patologických jevů, rehabilitačními pracovnicemi, SPC a dalšími institucemi.

Vychovatelé i asistenti individuálně pracují s žáky ve své výchovné skupině a jsou jim k dispozici při vytváření příznivých sociálních vztahů, při přípravě na vyučování, při nácviku sebeobsluhy, zvládání osobní svobody a nakládání s volným časem.

Základním úkolem internátu je vytvářet podmínky pro kvalitní studium a všestranný rozvoj osobnosti žáků. Snahou všech pracovníků je nabídnout pestré a atraktivní volnočasové aktivity. Cílem pedagogického úsilí v oblasti volnočasových aktivit je pak motivace a vedení žáků k aktivnímu, smysluplnému a bezpečnému trávení volného času.

Žáci jsou do internátu přijímáni po přijetí do jednoho z pěti oborů naší školy na základě podané přihlášky k ubytování na každý školní rok. Přijímanými žáky jsou jednak absolventi základních škol ve věku 15-16 let a jednak starší osoby po úrazech, po dlouhodobé nemoci či neúspěšné integraci. Naše škola nabízí vzdělání a ubytování osobám se zdravotním postižením, s postižením tělesným nebo kombinovaným, s poruchami vrozenými nebo získanými, osobám se specifickými poruchami učení a osobám s PAS.

Internát Internát Internát Internát