bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Středisko volného času Zájmové kroužky Dramatický

Zájmové kroužky

Dramatický

Dramatický kroužek se zaměřuje především na výsledné divadelní představení, které pozitivně ovlivňuje jak sociální rehabilitaci herců s postižením, tak integraci minority osob se zdravotním postižením do majoritní společnosti. Cílem dramatického kroužku je využití divadelních a dramatických prostředků ke zmírnění psychických důsledků handicapu, sociálních problémů, k dosažení personálně sociálního růstu a integrace osobnosti.

Vedoucí kroužku

Mgr. Evženie Červenková
cervenkovaoajl.cz

Časový rozpis

úterý 16:00-17:30 aula

Platba

  • 700 Kč za pololetí