bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Středisko volného času Zájmové kroužky Plavání

Zájmové kroužky

Plavání

Kroužek plavání je otevřený všem bez rozdílu věku a postižení a zároveň klientům bez handicapu. Klientům umožňujeme pod odborným vedením seznámit se s jednotlivými plaveckými způsoby s ohledem na rozsah míry handicapu. Díky plavání dochází k zlepšení fyzické kondice, zvýšení vitální kapacity plic. Cílem kroužku je osvojení schopnosti pohybovat se ve vodě bez kompenzačních pomůcek, což má přímý dopad na posílení sebevědomí, nezávislého pohybu ve vodě a soběstačnosti. Základním prvkem je zapojení do volnočasové aktivity, která jim může pomoci otevřít nový horizont.

Vedoucí kroužku

Lenka Davidová
davidovaoajl.cz

Časový rozpis

pondělí 15:00-18:00 bazén
úterý 15:00-17:00 bazén

Platba

  • 1000 Kč za pololetí
  • 100 Kč za 1 lekci