bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Uchazeči Studijní obory Obchodní akademie


Obchodní akademie

63-41-M/02

Jedná se o čtyřletý studijní obor ukončený maturitní zkouškou. V naší škole je studium v tomto oboru rozloženo na pět let.

Výuka

Žáci tohoto oboru se připravují na výkon ekonomických a administrativních činností v podnikatelské sféře i v oblasti veřejné správy. Důraz je kladen na zvládnutí práce s výpočetní technikou, na vedení účetnictví, na pochopení principů podnikání včetně souvislostí právních, administrativních a ekonomických, důležité je zvládání komunikačních dovedností v mateřském a dvou cizích jazycích.

Uplatnění

Absolventi se mohou uplatnit v povoláních, která zabezpečují ekonomické, obchodně podnikatelské a administrativní činnosti. Další možností po maturitě je pokračování ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách.

Absolventi oboru zvládají:

  • Provádění ekonomických výpočtů
  • Vedení účetnictví
  • Zpracování písemností v normalizované úpravě
  • Práce na PC
  • Zpracování ekonomických ukazatelů
  • Orientaci v principech řízení podniku
  • Schopnost komunikovat v cizích jazycích

Soubory ke stažení

Učební plán OA
PDF, 142 kB, 7. 11. 2022
Aktuální učební plán oboru Obchodní akademie
Obchodní akademie Obchodní akademie Obchodní akademie Obchodní akademie