bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Uchazeči Studijní obory Sociální činnost

Sociální činnost

75-41-M/01

Jedná se o čtyřletý studijní obor ukončený maturitní zkouškou. V naší škole je studium v tomto oboru rozloženo na pět let.

Výuka

Studijní obor připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci. Zaměření oboru připravuje žáky pro technicko-administrativní a organizační činnosti na úseku řízení sociálních služeb a sociálních zařízení a poskytování sociálních dávek.

Uplatnění

Absolventi najdou uplatnění jako pracovníci sociální péče v různých typech sociálních zařízení (státních, obecních nebo soukromých), jako referenti sociálních orgánů státní správy a samosprávy (např. okresní správy sociálního zabezpečení, sociálních referátů okresních a obecních úřadů).

Absolventi oboru zvládají:

  • Bezpředsudkový přístup ke klientům
  • Přiměřenou empatii
  • Komunikativní dovednosti
  • Profesní etiku
  • Zpracování písemností v normalizované úpravě
  • Práce na PC
  • Schopnost komunikovat v cizích jazycích

Ukončení

Maturitní zkouška - státní a profilová část

Soubory ke stažení

Učební plán SČ
PDF, 147 kB, 7. 11. 2022
Aktuální učební plán oboru Sociální činnost
Obchodní akademie Obchodní akademie Obchodní akademie Obchodní akademie