bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Speciálně pedag. centrum Dokumenty ke stažení


Dokumenty ke stažení

Anamnestický dotazník
PDF, 613 kB, 15. 12. 2023
Tento dokument obsahuje formuláře a lze jej vyplnit v počítači.
Dotazník pro MŠ
PDF, 635 kB, 15. 12. 2023
Tento dokument obsahuje formuláře a lze jej vyplnit v počítači.
Dotazník pro SŠ
PDF, 736 kB, 4. 1. 2024
Tento dokument obsahuje formuláře a lze jej vyplnit v počítači.
Dotazník pro SŠ zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ
PDF, 700 kB, 29. 1. 2024
Tento dokument obsahuje formuláře a lze jej vyplnit v počítači.
Dotazník pro ZŠ
PDF, 676 kB, 3. 5. 2024
Tento dokument obsahuje formuláře a lze jej vyplnit v počítači.
Dotazník PUP
PDF, 441 kB, 10. 7. 2020
Tento dokument obsahuje formuláře a lze jej vyplnit v počítači.
Informovaný souhlas
PDF, 589 kB, 18. 12. 2023
Tento dokument obsahuje formuláře a lze jej vyplnit v počítači.
Nabídka podpůrných programů
PDF, 866 kB, 3. 5. 2024
Vnitřní řád SPC
PDF, 806 kB, 13. 12. 2023
Vnitřní řád speciálně pedagogického centra
Vyhodnocení podpůrných opatření
PDF, 493 kB, 15. 12. 2023
Tento dokument obsahuje formuláře a lze jej vyplnit v počítači.
Žádost o převedení dokumentace
PDF, 417 kB, 3. 5. 2024
Středisko volného času Středisko volného času Středisko volného času Středisko volného času