bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Speciálně pedag. centrum Informace k vyšetření

Informace k vyšetření

Jak to u nás probíhá

Dohodneme se s Vámi na termínu návštěvy. K vyšetření objednává zákonný zástupce nebo zletilý klient.

Návštěva je zahájena konzultací se sociální pracovnicí, která Vám vysvětlí postupy, vyřídí nezbytné administrativní náležitosti. Před první návštěvou v SPC je potřebné vyplnit anamnestický dotazník a přinést s sebou k vyšetření.

Služba probíhá na základě informovaného souhlasu klienta/zákonného zástupce.

Na rozhovor naváže speciální pedagog, který bude zjišťovat především informace podstatné pro vzdělávání klienta.

Dle potřeb a možností je provedeno speciálně pedagogické a (nebo) psychologické vyšetření.

Speciálně pedagogické vyšetření trvá 60 – 90 minut, délka psychologického vyšetření se pohybuje také v rozmezí 60 – 90 minut. V případě zájmu je možno rozložit vyšetření do více návštěv.

Na závěr jsou konzultovány výsledky vyšetření a postupy, které budou následovat. Zároveň pracovník SPC bude kontaktovat školské zařízení a konzultovat další navrhovaná podpůrná opatření.

Nejpozději měsíc po vyšetření pro Vás bude v SPC připravena zpráva, v odůvodněných případech Vám může být doručena poštou.

Nastavená podpůrná opatření a doporučení jsou průběžně vyhodnocována a v případě potřeby upravována.

Co vzít s sebou

  • lékařské zprávy od odborných lékařů – nejaktuálnějšího data (neurolog, ortoped, oční lékař, klinický psycholog, klinický logoped, ...)
  • zprávy, případně Doporučení pro školu z dalšího poradenského zařízení
  • psací a rýsovací náčiní, na které je běžně dítě zvyklé
  • školní sešity: český jazyk – diktáty, slohové práce, pracovní sešity z cizích jazyků, sešity z matematiky
  • svačinu, pití (v přízemí je umístěn bufet, kde je možné případně občerstvení zakoupit)
Středisko volného času Středisko volného času Středisko volného času Středisko volného času