bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Středisko volného času Zájmové kroužky Tanečně pohybový

Zájmové kroužky

Tanečně pohybový

Během našeho setkávání se žáci naučí správně dýchat. Pohyb přispívá nejen k fyzickému, ale i psychickému rozvoji osobnosti a zdraví. Důležité je seznámit žáky, jak protahovat a prohřát tělo. Naučíme je tancování v rytmu moderní hudby, jednoduchým tanečním sestavám a hudebně pohybovým aktivitám. Formou jednoduchých pohybových her žák zvládne rychle reagovat na jednotlivé podněty a soustředit se na své tělesné možnosti. Tanec rozvíjí smysl pro rytmické cítění, pohybové dovednosti a prostorovou orientaci. Důležitý je dnes pravidelný pohyb a začlenit žáky do společnosti. (hip hop a street dance, disco dance, aerobik a další)

Vedoucí kroužku

MgA. Karin Venhauer

Časový rozpis

čtvrtek 16:00-18:00 aula, tělocvična

Platba

  • 700 Kč za pololetí