bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Veřejnost Aktivity školy Napsali o nás

Napsali o nás...

Jsme takovým posledním krokem před zařazením do běžného života, říká ředitelka OA Olgy Havlové Mgr. Jana Honzíková

7. 2. 2021
Žáci s postižením mohou studovat na Obchodní akademii Olgy Havlové Jánské Lázně hned pět oborů, včetně maturitních. Velký důraz je kladen také na rehabilitační péči a volnočasové aktivity. Více nám poví ředitelka školy Mgr. Jana Honzíková.
Jsme takovým posledním krokem před zařazením do běžného života, říká ředitelka OA Olgy Havlové Mgr. Jana Honzíková

Blíží se příjímací řízení na střední školy. Jak probíhá na vaší Obchodní akademii, odborné škole a praktické škole Olgy Havlové Janské Lázně? Je průběh nějak ovlivněn nynější situací?

Příjímací řízení se z naší strany nijak zásadně měnit nebude. Velkou změnou je absence státních příjímacích zkoušek, ty nejsou z důvodu pandemie povinné v celé republice. Každá škola si podobu příjímacích testů může vytvořit sama. To se nám jeví jako rozumné z důvodu lepšího přizpůsobení s ohledem na potřeby oboru. Přihlášku ke studiu je nutné podat do 1. března.

Příjímací řízení může mít, do určité míry, individualizovanou podobu tak, aby bylo možné zohlednit rozsah a míru hendikepu. Podoba individuálního přístupu je nadefinována v doporučení ŠPZ, žák tak velmi dobře ví, s čím může počítat, není zbytečně stresován. Bohužel není možné využít tzv. diagnostický pobyt, v rámci něhož je student zkušebně na týden zařazen do studijního oboru, který si vybral ke studiu. Vyzkouší si i pobyt mimo rodinu, život v internátě.

S ohledem na pandemii není možné diagnostický pobyt realizovat. Přesto si jej trošku přibližme, kdyby se situace zlepšila. Zájemci o studium se tedy běžně zapojí do výuky, získají zpětnou vazbu od studentů, kteří obor již navštěvují?

Ano, samotný budoucí žák si může vyzkoušet co ho čeká. Věnuje se mu také celý tým pedagogů, který se snaží komplexně vyhodnotit schopnosti žáka. Často si zájemce o studium nevěří a hlásí se na nematuritní obor. Po absolvování diagnostického pobytu zjistí, že možná dokáže víc, než si dosud myslel. Přihlášku zájemci podávají až po absolvování tohoto týdne, kdy už vědí, do čeho jdou. Dává to možnost zjistit v praxi realitu oboru. Je velká škoda, že nám pobyt pandemie nedovoluje realizovat.

Obchodní akademii může navštěvovat každý zájemce?

Zájemci o studium k nám mohou přijít z jakékoli školy, ale jsme školou speciální, takže je nutné doporučení Školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum). Naše speciální škola přijímá žáky s jakýmkoli zdravotním problémem, ale pouze s tímto doporučením.

Co rozhoduje při příjímání studenta?

Roli hraje jednak vysvědčení, ale i další studijní předpoklady, protože úroveň znalostí na jednotlivých školách se velice různí.

Proč by rodič žáka s postižením měl upřednostnit speciální střední školu?

V rámci života a dozrávání dospívajícího jedince je vzdělávání jednou, nikoli jedinou z důležitých životních složek. V „klasické“ škole se odstraní bariéry, žák dostane osobního asistenta a je inkludován do běžného prostředí. Ale již není tolik myšleno na jeho osobnostní dozrávání. Prostředí v „klasické“ škole bývá pro žáka upraveno natolik, že nemá možnost zažívat pocity úspěchu, ale i neúspěchu, které jsou pro správný rozvoj osobnosti nezbytné. Mnohdy se stává, že nepoznají pocit soutěživosti, zamilovanosti apod. Postrádají vjem z klasických životních prožitků.

Naše škola navíc myslí i na efektivní a plnohodnotné využití volného času. Žáky seznamujeme s mnoha sporty, naučíme je plavat, provozujeme divadelní kroužek. Hlavním cílem je maximální osamostatnění a příprava do života.

Jak u vás probíhá příprava vozíčkáře na běžný život?

Naše škola má k dispozici proškolený personál, který na základě svých znalostí dokáže velice dobře vyhodnotit možnosti přijatého žáka. Rodiče jsou mnohdy velice pozitivně překvapeni, jakého posunu je možné dosáhnout cílenou spoluprací s našimi odborníky. Žáky učíme krůček po krůčku, jak využít madlo, jak uchopit sprchu. Naší filozofií je pedagogickým způsobem hendikepovaného naučit maximum možného. Díky naší péči potřebuje asistenci stále méně.

Žák si u nás také vyzkouší, jak zkvalitňuje život bezbariérové prostředí. Najednou dokáže vařit, uklízet svůj životní prostor. Jsme takovým posledním krokem před zařazením do běžného života.

Jakou podobu má rehabilitační program?

Rehabilitační program je u nás velice rozsáhlý a je začleněn přímo do rozvrhu, takže je povinný. Naši žáci nejsou ani osvobozeni od tělesné výchovy. Studenti cvičí v rámci rehabilitace, tělesné výchovy, i návštěvy bazénu. Pohyb je aplikován i v rámci odpoledního bloku v internátě. Celý rehabilitační program je individuálně navržen přímo na míru každému žákovi.

Nabízí vaše škola možnost individuálního vzdělávání?

Vzhledem k tomu, že jsme střední škola , nemůžeme nabízet dálkové studium, nabízíme však možnost individuálního přístupu, především pro studenty s extrémně vzdáleným bydlištěm.

Vaše škola otevřela nový studijní obor. Můžete nám jej blíže představit?

Jde o Sociální činnost – výchovná a humanitární činnost, sociálně administrativní činnost. Myšlenka na vznik toho oboru vznikla již před několika lety s ohledem na potřeby trhu práce. Nejde o klasického sociálního pracovníka. Absolvent tohoto oboru najde uplatnění jako administrativní pracovník v sociálních službách nebo poradce v sociálních službách. Pomáhá s vykonáváním sociálního šetření. Člověk, který si řešenou problematikou sám projde, navíc je v ní vzdělán, dokáže pomoci nejvíce. Samozřejmě je možné pokračovat ve studiu na vysoké škole, s několika přímo spolupracujeme.

Jaká je uplatnitelnost žáků na trhu práce?

Naši žáci, i ti s nejtěžším postižením, se účastní různých studijních i zahraničních pobytů, mnozí se zapojují do praxe již během studia. Spolupracujeme s několika partnery přímo v okolí Jánských Lázní, mnoho studentů zde nachází pracovní uplatnění i trvale. A nejen u nás nebo našich partnerů. Někteří pokračují dále ve studiu a plní si své sny o uplatnění v životě. V loňském roce maturovalo osm žáků, z toho sedm uspělo a šest se dostalo na vysokou školu. Naši žáci dostávají kvalitní vzdělání a pokud projeví úsilí, dokáží mnohé.

redakce Vozejkov.cz