bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Veřejnost Aktivity školy Napsali o nás

Napsali o nás...

ISP21: Naději handicapovaným dala paní Olga. Udržujeme prestiž, abychom jejímu jménu nedělali ostudu, říká ředitelka unikátní školy

8. 10. 2018
Janské Lázně - Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové v Janských Lázních. Funkční systém vzdělávání žáků s handicapem není jen o učivu, ale také o bohatých možnostech školy. Jana Marešová, energická ředitelka s nápady a chutí do změn, Šárka Štěpánková, učitelka odborných předmětů. Co prozradí ze zákulisí školy?
ISP21: Naději handicapovaným dala paní Olga. Udržujeme prestiž, abychom jejímu jménu nedělali ostudu, říká ředitelka unikátní školy

Název školy, proč zrovna Olgy Havlové? Kdo se přičinil na vzniku školy?

JM: Stavba školy byla dokončena v roce 1994. Při myšlence, vzniku a poté samotné realizaci stála tehdy Olga Havlová. V roce 1989 navštívila Janské Lázně, když přijela do samotných lázní, zjistila, na jaké úrovni zde probíhala výuka žáků s tělesným postižením. Právě to bylo podnětem k tomu, aby se něco změnilo.

Jak tato idea vznikla?

JM: Škola tu byla již před rokem 1989, byla to pobočka tehdejší ekonomické školy v Trutnově. Vzdělávání však bylo určeno pouze malému množství studentů. Budova byla velmi bariérová a kromě toho téměř v katastrofálním stavu. Rozhodovalo se, že se budova buď zrekonstruuje, nebo se postaví nová, která by svými parametry vyhovovala novým trendům bezbariérovosti. Byla by určena nejen ke vzdělávání, ale také k rehabilitaci a volnočasovým aktivitám studentů. Zároveň by také vznikly ubytovací prostory pro studenty.

Tento nápad se ujal, podařilo se získat dostatek finančních prostředků a byla tak zahájena výstavba, která byla dokončena v roce 1994. Již v tomto období na tom nebyla Olga Havlová zdravotně dobře, nicméně stihla ještě slavnostně zahájit provoz školy.

Když jsem nastoupila do školy v roce 2012, měla jsem již v hlavě nápad, že by bylo dobré a dostatečně důstojné, aby škola nesla název právě po paní Olze Havlové. Zároveň je i poděkováním, že tu můžeme učit, žáci se vzdělávat a strávit tak krásná léta svého života s tím, že je stráví smysluplně. Navíc dodnes, a to i po 20 letech, jsme jedním z nejmodernějších typů školského zařízení v České republice.

Dává v názvu jméno Olgy Havlové škole určitou prestiž?

JM: Chci věřit, že název školy Olgy Havlové dává škole určitou prestiž, ale především chci věřit, že nebude jméno Olgy Havlové zapomenuto. Pouze několik málo škol nese jméno po Olze Havlové, myslím si, že by si zasloužila i více. Musíme usilovat o to, abychom tu prestiž udrželi tak vysokou, abychom jménu Olgy Havlové nedělali ostudu ani v budoucnu.

Jste kompletně bezbariérový komplex budov. Krásné vybavení, výtahy, nádherná tělocvična, bazén, rehabilitační centrum, jste s tím vším takto spokojeni?

JM: Vždycky bude co vylepšovat. Někde spíše narážíme na nedostatky, které vznikly při stavbě. Možná se spěchalo, možná se nepočítalo s náročností zdejších povětrnostních podmínek a terénu, dnes již nevíme.

Co se týká bezbariérovosti, tak ano, je všechno v pořádku, ale v současné době jde progrese dál a existuje čím dál sofistikovanější řada kompenzačních pomůcek. Vylepšujeme, usnadňujeme zaměstnancům jejich práci, a to instalací různých zvedacích zařízení. Jsem si jista, že v tomto směru to půjde určitě i dál.

Vybavenost školy je skvělá, to však není vše. Důležitou součástí správného fungování je personál, kdo se o žáky během celého dne stará?

JM: Vybavení je jedna věc, ale bez lidí to nejde, ti jsou to nejcennější, co máme, a to na každém pracovišti, ať už je to škola nebo firma. Lidé tvoří to „gró”, to hlavní. Máme poměrně pevné zázemí pracovníků, kteří jsou tu již celá léta. Vyžadujeme, aby měli patřičné vzdělání a kvalifikační předpoklady.

Co se týká zaměstnanců, je nás hodně, kolem 80. Mezi ně patří učitelé, asistenti pedagoga, vychovatelé, asistenti vychovatelů, zdravotní sestry, sanitáři. Dále pak provozní zaměstnanci, tedy údržba, školní kuchyně, účetní, správce budov a ještě další zaměstnanci, bez kterých by chod školy nemohl správně fungovat. S výjimkou prázdnin o žáky pečujeme, vzděláváme je a pomáháme jim prakticky celoročně.