bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Veřejnost Aktivity školy Napsali o nás

Napsali o nás...

MAGAZÍN PARAPLE: Obchodní akademie Janské Lázně - dobrá volba

Magazín Paraple, květen 2019, str. 48-49
1. 6. 2019
Úraz či onemocnění s následkem poškození míchy může přijít kdykoliv. I v období, kdy se teprve připravujete na svou profesní dráhu. Co ale dělat, pokud návrat do původní školy či k původnímu studijnímu oboru není možný, nebo pokud je nutné řešit rekvalifikaci? Jistě zajímavou alternativou je Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové (OAJL), která se nachází v Janských Lázních, a která patří do sítě speciálních škol a je určena především pro studenty s tělesným postižením a zdravotními problémy, hlavně pak s omezenými pohybovými schopnostmi. Centrum Paraple s touto školou dlouhodobě spolupracuje. Pojďme si jí představit blíže.
MAGAZÍN PARAPLE: Obchodní akademie Janské Lázně - dobrá volba

Něco z historie

V letech 1992 -1994 byla v blízkosti lázní vybudována ojedinělá střední škola pro tělesně postižené. Dne 16. 9- 1994 byla, za účasti paní Olgy Havlové, slavnostně otevřena.

Obory vzdělávání a uplatnění absolventů

Obchodní akademie: Jedná se o čtyřletý studijní obor ukončený maturitní zkouškou. Studium tohoto oboru je rozloženo na pět let. Absolventi se mohou uplatnit v povoláních, která zabezpečují ekonomické, obchodně podnikatelské a administrativní činnosti. Další možností je pokračování ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách.

Obchodní škola: Studium je dvouleté, rozložené na roky tři. Je zakončeno závěrečnou zkouškou praktickou z odborných předmětů ekonomika, účetnictví, hospodářská korespondence a ústní teoretickou z předmětů ekonomika a účetnictví. Absolventi nacházejí uplatnění v profesích zaměřených na výkon jednodušších administrativních činností. Příkladem jsou profese skladník, pokladník, asistent účetního, asistent fakturanta, pracovník evidence, inventární pracovník ad.

Praktická škola: Dvouleté studium v tomto oboru je zpravidla rozložené na tři roky. S ohledem na individuální možnosti a schopnosti studenta a na základě doporučení Speciálně pedagogického centra ho lze prodloužit ještě o další rok. Absolventi praktické školy jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti výroby a služeb, případně mohou pokračovat v dalším vzdělávání.

Studentům je již během studia umožněna praxe mimo školu, a to zejména v partnerské firmě Ergotep, družstvo invalidů.

Z dlouholeté zkušenosti je možné potvrdit, že většina absolventů má možnost dalšího studia a téměř stoprocentní uplatnění na trhu práce.

(Bez)bariérovost

Architektonické řešení školy uplatňuje všechny současné moderní požadavky na prostředí pro vzdělávání studentů se speciálními potřebami.

Než se rozhodnete

Každý zájemce o studium může využít možnost diagnostického pobytu, neboli pobytu na zkoušku.

Jsou s ním řešeny podmínky, potřeba asistence a další individuální potřeby. Zájemce je zařazen do zkušebního ročníku s podporou třídního učitele a možností pomoci asistentů pedagoga a zároveň do výchovné skupiny na internátu, kde je mu rovněž poskytnuta dostatečná podpora vychovatelů a asistentů pedagoga.

Kromě pedagogického týmu se klient může spolehnout na maximální péči a pomoc zdravotnického personálu.

Vybavení

Ve zcela bezbariérovém objektu je západní křídlo s učebnami a kabinety, v přízemí se nachází jídelna. Střední blok má vstupní halu, aulu, rehabilitační oddělení a Speciálně pedagogické centrum. Východní blok zahrnuje bazén, krásnou moderní tělocvičnu, garáže a oddechový prostor.

Návazné služby

Budova školy je krytými chodbami spojena se třemi ubytovacími objekty internátu. V každém pavilonu je 12 dvoulůžkových pokojů s potřebným příslušenstvím a zázemím. A dále je zde také společenská místnost, kuchyňka, počítačová učebna, výtvarná a keramická dílna, hudební centrum, speciálně upravená posilovna a venkovní posezení s grilem.

Rehabilitační a zdravotní péče

Ve škole je nepřetržitá přítomnost zdravotnického personálu. Rehabilitační péče dle předpisu lékaře je zahrnutá do rozvrhu vyučování.

Přístup z žákům

Škola si zakládá na individuálním přístupu ke každému studentovi, orientaci v problematice různých typů znevýhodnění a zdravotních problémů, i těch, souvisejících s psychickým stavem a speciálními potřebami.

Učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga, lektoři, zdravotní sestry a sanitáři, fyzioterapeuti, administrativní pracovníci, recepční, uklízečky, kuchařky, údržbáři i školník mají dlouholeté zkušenosti a povědomí o potřebách studentů s handicapem.

Aktivity internátu a střediska volného času

Internát a Středisko volného času nabízí studentům bohaté vyžití kulturní, sportovní, zábavné i vzdělávací.

Speciální pedagogové, obětaví lektoři a asistenti pedagoga mají stále spoustu pozitivní energie.

Se studenty se pouští do hraní florbalu na mechanických i elektrických vozících, para-badmintonu, stolního tenisu, nácviku divadelních her, zkoušek hudební skupiny, výletů do hor i města a mnoha dalších věcí.

Projekt erasmus

Škola své studenty podporuje i v zapojení do projektu Erasmus. Účast na jazykových projektech, včetně čtrnáctidenní praxe, probíhá v Anglii.

A ani kvadruplegie není překážkou výjezdu.

5 Otázek pro míru šperka, absolventa oajl

Jak ses ocitl na vozíku?

V roce 2000 jsem spadl z balkónu a přivodil si zhmoždění míchy v oblasti hrudní páteře.

Kde jsi získal informace o možnosti studia na OAJL?

S možností studia na OAJL mě seznámili rodiče, kteří mě také doprovodili na den otevřených dveří. Později jsem zjistil, že se o této možnosti dozvěděli v rehabilitačním středisku Košumberk.

Když se v myšlenkách vrátíš o pár let zpátky a projedeš si chodby školy, internát.. Co tě při té představě napadne?

Vzpomínám na silná a stále přetrvávající přátelství, na pedagogy a vychovatele, kteří zásadně ovlivňovali mé dospívání a zkušenosti, na sport, na všechny úspěchy, neúspěchy, průšvihy, radosti, smutky, prohry a vítězství.

Myslíš, že by ti škola běžného typu, bez možností, které má OAJL, dala vše potřebné, z čeho jsi později čerpal?

Z počátku jsem byl vůči studiu na OAJL velmi skeptický. Byl jsem krátce po úrazu a pamatuji si, že jsem nechtěl ani vozík - emoce tehdy přemohly praktickou stránku věci.

Dodnes jsem však rodičům vděčný, že mě ke studiu na OAJL přesvědčili. Dle mého, a dnes již mnohem zkušenějšího, názoru školu tvoří pedagogové, kteří byli během mého studia skvělí a přátelští. Pamatuji si, že díky specifikům školy jsme s pedagogy a vychovateli tvořili vždy velmi dobrou partu.

Díky perfektnímu zázemí, vybavení a kompletní bezbariérovosti školy jsem také nepociťoval svůj handicap a mohl jsem bez obtíží prožívat to, co zdraví studenti na běžných školách.

Když bys měl doporučit OAJL někomu, komu se právě stal úraz a řeší budoucnost, vzdělání, profesní přípravu, popřípadě rekvalifikaci, co bys mu řekl?

Jak jsem již nastínil v předešlé odpovědi, studium na OAJL mi krátce po úrazu velmi pomohlo zorientovat se v nové situaci a částečně změnit své zaměření na, pro vozíčkáře praktičtější, oblasti, jako jsou výpočetní technika a cizí jazyky.

Díky velmi blízkému vztahu s pedagogy jsem také nakoukl do učitelského řemesla. Mohu tak upřímně říci, že mě škola nasměrovala k mému současnému zaměstnání středoškolského učitele anglického jazyka a informatika.

Lenka Honzátková, metodik spinální problematiky Centra Paraple