bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Veřejnost Aktivity školy Napsali o nás

Napsali o nás...

CZEPA.CZ: Seminář principy správného sezení se uskutečnil v Janských Lázních

www.czepa.cz
29. 4. 2015
27. duben byl dnem přijímacích zkoušek na Obchodní akademii Olgy Havlové v Janských Lázních. Krásné a plně bezbariérové prostředí školy se stane od září domovem pro několik hendikepovaných studentů z celé ČR. Toto pondělí však bylo zajímavé i pro stávající tři desítky studentů, pohybujících se na mechanickém či elektrickém vozíku. Dopolední program jim vyplnil seminář o principech správného sezení na vozíku, který zorganizovala ve spolupráci se školou Česká asociace paraplegiků – CZEPA. V roce 2015 to byl již druhý seminář, který CZEPA organizuje spolu s firmou Medicco v jednotlivých regionech České republiky.
CZEPA.CZ: Seminář principy správného sezení se uskutečnil v Janských Lázních

Tentokrát byl seminář hodně interaktivní a studenti se aktivně zapojovali do diskuze. Mile nás překvapil zájem o zlepšení sedu i úpravu či změnu vozíku, ze kterého mnozí již vyrostli a stal se absolutně nevyhovujícím. Z mnoha úst jsme slyšeli o nepříjemných pocitech pálení při delším sezení - často na velmi prosezených antidekubitních polštářích… Velký zájem byl o různé typy sedacích polštářů z široké nabídky a jejich vyzkoušení.

Někteří z účastníků využili i možnosti změření rozložení tlaku pod sedacími partiemi a červená barva, která je indikátorem nejvyššího a nebezpečného tlaku pro vznik dekubitů, se objevovala na obrazovce počítače téměř u všech mladých lidí. Studenti prožili příjemné dopoledne s výbornými borůvkovými koláči a někteří nám přišli ještě individuálně poděkovat za bezvadnou akci - a to nám bylo tou nejlepší odměnou a zpětnou vazbou, že tyto edukační semináře mají velký smysl...

Česká asociace paraplegiků - CZEPA dostala od paní ředitelky Obchodní akademie, odborné školy a praktické školy Olgy Havlové, Janské Lázně milé pozvání zopakovat seminář správného sezení na tomto místě opět za rok. Vážíme si této spolupráce.

Zdroj: http://www.czepa.cz/news/seminar-principy-spravneho-sezeni-se-uskutecnil-v-janskych-laznich/