bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Veřejnost Služby pro veřejnost Ubytování


Ubytování

Ubytování je poskytováno v době školních prázdnin a o vybraných víkendech.

Střední škola Olgy Havlové v Janských Lázních nabízí v internátu ubytování především organizacím, které pořádají školení a jiné kurzy. K dispozici je 92 lůžek na třech pavilonech internátu.

Ubytování je poskytováno v bezbariérovém prostředí ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociální zařízením. Ubytovaným jsou k dispozici společenské místnosti s kuchyňkou na každém patře. Po domluvě lze pronajmout i tělocvičnu, bazén a zasedací místnost - aulu.

K ubytování lze domluvit stravování ve školní jídelně.

Dle Směrnice k jiné činnosti číslo 1/2022, s účinností od 3. 1. 2022 stanovuje ředitelka školy níže uvedený ceník.

Cena ubytování cizích osob

Jednotlivec500 Kč/osoba/noc
Jednotlivec - dítě od 4-12 let250 Kč/osoba/noc
Kolektiv nad 40 osob400 Kč/osoba/noc
Kolektiv nad 60 osob250 Kč/osoba/noc
Žák, osoba na přistýlce200 Kč/osoba/noc
Osobní asistent žáka200 Kč/osoba/noc
Osoba vykonávající pedagogickou praxi200 Kč/osoba/noc
Zaměstnanec a jeho rodinný příslušník (při použití vlastního povlečení a přikrývky)200 Kč /osoba/noc

K ceně pobytu se připočítává tzv. poplatek z pobytu ve výši 26 Kč za den, který škola hradí za ubytované cizí osoby Městu Janské Lázně. Poplatek neplatí osoby mladší 18 let a další osoby uvedené v čl. 8 obecně závazné vyhlášky č. 1/2021:

(1) Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba
a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
b) mladší 18 let,
c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče,
d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce,
e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
f) pobývající na území obce
1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.

(2) Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

(3) Sezónní prací podle odstavce 1 písm. e) je práce, která je závislá na střídání ročních období a zpravidla se každým rokem opakuje.

Ceny za pronájem výukových prostor

Pronájem učebny100 Kč/hod.
Pronájem auly200 Kč/hod.

Ceny za pronájem ostatních prostor

Pronájem tělocvičny - léto (1. 4. - 30. 9.)400 Kč/hod.
Pronájem tělocvičny - zima (1.10.-31.3.)500 Kč/hod.
Pronájem bazénu - veřejnost900 Kč/hod.
Pronájem bazénu - ubytované osoby500 Kč/hod.

Pro bližší informace a objednávky ubytování kontaktujte:

Sylva Karmáčková

telefon: 499 862 115

Bc. Hana Konopáčová

telefon: 499 862 220
e-mail: ubytovanissoh.cz

Dokumenty

Objednávka ubytování / stravování / pronájmu prostor
PDF, 102 kB, 30. 4. 2024
Tento dokument obsahuje formuláře a lze jej vyplnit v počítači.