bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Škola

Střední škola Olgy Havlové

Jsme příspěvkovou organizací, která poskytuje střední vzdělávání podle § 16 odst. 9 školského zákona (speciální škola) pro žáky s tělesným postižením a souběžným postižením více vadami, po individuálním posouzení též pro žáky s autismem, poruchami učení, poruchami chování a mentálním postižením. Naším zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Patříme mezi největší střední školy tohoto typu v ČR a naše působnost je celorepubliková.

Nabízíme léty prověřené obory a studium u nás je bezplatné. Žáci si hradí pouze ubytování a stravu. Ubytování poskytujeme v plně bezbariérovém internátu s pestrou nabídkou kulturních, sportovních i vzdělávacích aktivit. Žákům je k dispozici také celodenní stravování v naší školní jídelně.

Samozřejmostí je u nás individuální přístup, možnost rozložení studia a rehabilitační péče zahrnutá v rozvrhu hodin. Dlouhodobě spolupracujeme se zaměstnavateli a poskytovateli praxí. Žáci se s námi účastní jazykových i jinak zaměřených projektů, vedou vlastní fiktivní firmu a reálnou JA firmu.

Našim žákům nabízíme také zájmové vzdělávání ve Středisku volného času a poradenské služby ve Speciálně pedagogickém centru.

Jsme v tom spolu Spolu to dáme Najdeme cestu