bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Info Novinky a informace

Novinky a informace

2. kolo přijímacího řízení

Ředitelka Obchodní akademie, odborné školy a praktické školy Olgy Havlové, Janské Lázně vypisuje 2. kolo přijímacího řízení.

Pro 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 je pro všechny obory vzdělání vypsán termín přijímacích zkoušek: 29. května 2015.

Uchazeči o studium budou přijímáni do těchto oborů vzdělání:
- 63-41-M/02 Obchodní akademie - zakončeno maturitní zkouškou (4 přijímaní uchazeči)
- 63-51-J/01 Obchodní škola - zakončeno závěrečnou zkouškou (8 přijímaných uchazečů)

Řádně vyplněnou přihlášku je nutné doručit nejpozději 20. května 2015 k rukám ředitelky školy. Na přihlášce je nutno nechat vyplnit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Další informace o přijímacím řízení naleznete na stránce Přijímací řízení - 2. kolo.

Informace
Autor:
Josef Kulhavý
Datum a čas:
7. 5. 2015 11:28