bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Info Novinky a informace

Novinky a informace

Provoz SPC opět obnoven

V souvislosti s rozvolňováním protiepidemiologických opatření bude naše Speciálně pedagogické centrum od 11. 5. 2020 opět otevřeno pro klienty, avšak za zpřísněných hygienických podmínek, které vyplývají z doporučení MŠMT. Byla přijata následující opatření:

  • Vstup do prostor SPC je možný pouze pokud vy, vaše dítě nebo kdokoli ze společné domácnosti nejeví známky respiračního onemocnění nebo vám nebyla nařízena karanténa. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je podpis čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v posledních dvou týdnech.
  • Každého klienta bude doprovázet pouze jedna dospělá osoba.
  • Všichni návštěvníci SPC jsou povinni být vybaveni rouškou či jinou ochranou dýchacích cest, s výjimkou klientů, kteří jsou povinnosti nosit roušky zbaveni (PAS, snížené kognitivní schopnosti).
  • Klienti přichází přes recepci školy, kde se nahlásí a použijí dezinfekci rukou. Vyhrazeným výtahem se pak přesunou do 4. patra do prostor SPC. 
  • Klientům je k dispozici toaleta na patře, která je vyhrazena pouze pro ně.
  • Vyšetření probíhá v samostatné místnosti. Pro doprovod je k dispozici prostor čekárny.
  • Pracovníci SPC jsou vybaveni ochranným štítem, rukavicemi a rouškou.
  • Všechny prostory jsou po každé návštěvě dezinfikovány a vyvětrány. Dezinfikovány jsou i použité pomůcky, papírové testové materiály jsou uloženy do karantény. 

Tato opatření vychází z pokynu MŠMT Ochrana zdraví a provoz školských poradenských zařízení v období do konce školního roku 2019/2020.

Škola
Autor:
Josef Kulhavý
Datum a čas:
7. 5. 2020 21:34