bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Info Novinky a informace

Novinky a informace

Přijímačky - maturity - závěrečky

Výsledky přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky na školní rok 2020/2021

63-41-M/02 Obchodní akademie 8. června 2020 08:00
63-51-J/01 Obchodní škola 4. června 2020 09:00
69-54-E/01 Provozní služby 4. června 2020 10:00
78-62-C/02 Praktická škola 4. června 2020 10:00

Harmonogram zkoušek s konkrétními časovými údaji bude upřesněn v pozvánkách, které budou odeslány v týdnu od 25. května 2020 poštou.

Informace o podmínkách a způsobu přijímání žáků ke studiu pro školní rok 2020/2021 naleznete na stránkce Přijímací řízení.

Upozornění:

Zápisové lístky musí uchazeči odevzdat nejpozději do 23. června 2020. Uchazeči, kteří v letošním školním roce nenavštěvují ZŠ, musí o vydání zápisového lístku požádat krajský úřad příslušný pro trvalé bydliště uchazeče.

Maturitní zkoušky 2020 (OA)

Praktická zkouška z odborných předmětů 26. května 2020 9:00
Didaktický test z předmětu Matematika 1. června 2020 8:00
Didaktický test z předmětu Anglický jazyk 1. června 2020 13:00
Didaktický test z předmětu Český jazyk a literatura 2. června 2020 8:00
Ústní zkoušky 10. – 11. června 2020 h*
h* = dle časového harmonogramu, který bude vyvěšen ve škole

Závěrečné zkoušky 2020 (OŠ, PŠ)

Praktická zkouška z odborných předmětů 27. května 2020 9:00
Ústní zkouška 9. června 2020 h*
h* = dle časového harmonogramu, který bude vyvěšen ve škole
Škola
Autor:
Josef Kulhavý
Datum a čas:
13. 5. 2020 13:54