bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Info Novinky a informace

Novinky a informace

Zahájení školního roku 2020/2021

Škola a internát se pro žáky otevře až v úterý 1. září 2020. Žádáme žáky, aby přijeli v těchto třech vlnách:

 • 10:00 - žáci prvních ročníků: 1.OA, 1.OŠa, 1.OŠb a 1.SL
 • 13:00 - druhá skupina žáků: 2.OAa, 2.OAb, 2.OŠ, 2.PŠ, 3.PŠ
 • 14:30 - třetí skupina žáků: 2.SL, 3.OŠ, 3.OAa, 3.OAb, 4.OA, 5.OA

V uvedený čas budou zahájeny ve třídách školy třídní schůzky, při kterých budou podepisovány důležité dokumenty. Pokud je žák neplnoletý, prosíme, aby se dostavil i jeho zákonný zástupce - jeho účast je nezbytná. Teprve po vyřízení všech formalit se žáci přesunou na internát, kde se ubytují.

Vstup do budovy bude umožněn pouze hlavním vchodem! Zadní vchody do pavilonů budou žákům přístupné až po třídnických hodinách.


Dokumenty

Na třídnické hodiny prosím nezapomeňte přinést tyto dokumenty:

 • Řádně vyplněná přihláška do internátu
 • Řádně vyplněná přihláška ke stravování
 • Kopie aktuálních lékařských zpráv
 • Výpis lékařské dokumentace od praktického lékaře (platí pouze pro žáky prvních ročníků)
 • V případě náhradní rodinné péče:
 • nezletilí žáci: ověřená kopie* soudního rozhodnutí o určení zákonného zástupce
 • plnoletí žáci: ověřená kopie* soudního rozhodnutí o svěření do náhradní rodinné péče
 • Ověřená kopie* soudního rozhodnutí o omezení právní způsobilosti v indikovaných případech

* kopii je nutné úředně ověřit na příslušném místě (obecní úřad, Czech point), nebo lze předložit originál rozhodnutí, které škola na místě okopíruje


Odkazy

Informace rodičům a žákům školyPDF, 591 kB, 2. 7. 2020

Plán školního roku

$(document).ready(function() { $("#plan_skolniho_roku3").lightGallery(); }); Přihláška do internátuPDF, 327 kB, 15. 6. 2020

Přihláška ke stravováníPDF, 108 kB, 15. 6. 2020

Škola
Autor:
Josef Kulhavý
Datum a čas:
28. 8. 2020 11:11