bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Info Novinky a informace

Novinky a informace

PODĚKOVÁNÍ

V úterý 25. 5. se v aule uskutečnily dvě přednášky na téma "Nebezpečí kyberprostoru", kterých se zúčastnili všichni přítomní žáci.

Jako přednášející za námi z Jičína přijel pan nadpraporčík Aleš Brendl z Police České republiky a v naší škole se mu moc líbilo. Byl nadšen z prostor naší školy a dobrého "klima", ale hlavně byl příjemně překvapen diskutujícími posluchači svých přednášek. Sám se nechal slyšet, že takhle komunikativní, naslouchající a slušné publikum už dlouho nezažil. Byl rád za vyslovené názory i zkušenosti s touto problematikou.

A stejně tak, jak byl spokojen pan Brendl, i my musíme pochválit jeho přednášku. Všichni žáci i pedagogové hodnotili jeho vystoupení jako skvělé a věříme, že za námi ještě někdy přijede. Jako další témata přednášek nám nabídl problematiku drogové závislosti, řešení občanskoprávních vztahů, seznámení s trestní odpovědností mládeže, ale třeba i chování vozíčkáře v silničním provozu.

Máme se na co těšit a ještě jednou děkujeme.

Škola
Autor:
Václava Talábová
Datum a čas:
26. 5. 2021 10:26