bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Info Novinky a informace

Novinky a informace

Zahájení školního roku 2021/2022

Škola a internát se pro žáky otevře až ve středu 1. září 2021. Žádáme žáky, aby přijeli v těchto třech vlnách:

 • 8:30-9:45 - žáci prvních ročníků: 1.OA, 1.SC, 1.OŠ, 1.SLa a 1.SLb
 • 11:30-12:45 - druhá skupina žáků: 2.OŠ, 3.OŠ, 3. PŠ, 2.SL, 3.SL
 • 13:00-14:15 - třetí skupina žáků: 2.OA, 3.OAa, 3.OAb, 4.OAa, 4.OAb, 5.OA

Po příjezdu bude probíhat preventivní testování žáků antigenním testem ve vstupní hale školy nebo už v automobilu (pro takovou možnost po příjezdu volejte na mobil 770 187 167). Tomuto testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří předloží certifikát o ukončeném očkování (alespoň 14 dnů po poslední dávce), nebo certifikát o prodělaném onemocnění, který není starší více než 180 dnů od prvního pozitivního PCR testu.

Poté budou následovat ve třídách školy třídní schůzky (po skupinách v 10:00, ve 13:00 a ve 14:30), při kterých budou podepisovány důležité dokumenty. Pokud je žák neplnoletý, prosíme, aby se dostavil i jeho zákonný zástupce - jeho účast je nezbytná.

Teprve po vyřízení všech formalit ve třídách se žáci přesunou na internát, kde se ubytují.

Všem žákům prvních ročníků ubytovaným na internátu byla přihlášena strava na 1. září (oběd + večeře) a 2. září (snídaně + oběd + večeře). Případné změny můžete provádět v intranetové stravovací aplikaci nebo na telefonu se záznamníkem 499 862 103 případně na e-mailu jidelna@oajl.cz. Žáci ostatních ročníků si mohou objednat stravu dle svého uvážení přes intranet OA. Výdej obědů v prvním školním dnu pro třetí vlnu bude operativně prodloužen.

Vstup do budovy bude umožněn pouze hlavním vchodem! Zadní vchody do pavilonů budou žákům přístupné až po třídnických hodinách.

Zákonní zástupci žáků se mohou po budově školy a internátu pohybovat pouze v respirátoru s označením FFP2, KN95, případně nanoroušce.

Dokumenty

Na zahájení školního roku si prosím nezapomeňte přinést tyto dokumenty:

 • Řádně vyplněná přihláška do internátu (pokud dosud nebyla zaslána)
 • Kopie aktuálních lékařských zpráv
 • Výpis lékařské dokumentace od praktického lékaře (platí pouze pro žáky prvních ročníků, kteří dosud na naší škole nestudovali)
 • V případě náhradní rodinné péče (platí pouze pro žáky, kteří dosud na naší škole nestudovali):
  • nezletilí žáci: ověřená kopie* soudního rozhodnutí o určení zákonného zástupce
  • plnoletí žáci: ověřená kopie* soudního rozhodnutí o svěření do náhradní rodinné péče
 • Ověřená kopie* soudního rozhodnutí o omezení právní způsobilosti v indikovaných případech

* kopii je nutné úředně ověřit na příslušném místě (obecní úřad, Czech point), nebo lze předložit originál rozhodnutí, které škola na místě okopíruje

Odkazy

Informace rodičům a žákům 2021-2022
PDF, 265 kB, 16. 6. 2021
PNG, 481 kB, 23. 8. 2021
Škola
Autor:
Josef Kulhavý
Datum a čas:
25. 8. 2021 15:08