bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Info Novinky a informace

Novinky a informace

Upozornění pro zaměstnance

Podle aktuálně platného ochranného opatření MZ ČR, osoby, které navštívily v posledních 14 dnech země s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy, a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (očkované osoby nebo osoby s prodělaným onemocněním Covid-19), jsou po vstupu na území ČR povinni podrobit se do doby výsledku PCR testu samoizolaci.

Pokud mezi takové osoby patříte, kontaktujte svého přímého nadřízeného nebo ředitelku školy. Dle uvedeného nařízení není dovolen Váš vstup do budovy školy.

Bližší informace naleznete na stránkách ministerstva zdravotnictví.

Vykřičník
Autor:
Josef Kulhavý
Datum a čas:
24. 8. 2021 14:29