bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Info Novinky a informace

Novinky a informace

Info pro žáky 1. ročníků

Žáci prvních ročníků zahajují nový školní rok v pondělí 5. září 2022 slavnostním přivítáním ředitelkou školy v 10:00 v aule (2. podlaží).

Poté následují třídnické hodiny v kmenových učebnách (10:30 - 12:00) zakončené obědem ve školní jídelně (1. podlaží).

Po obědě proběhne řízené ubytovávání za doprovodu vychovatelů.

Prosíme o parkování před budovou školy a vstup hlavním vchodem přes recepci (jako při přijímacím řízení). Děkujeme.

Pondělí 5. 9.

Informace
Autor:
Richard Fiedler
Datum a čas:
24. 8. 2022 10:14