bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Info Novinky a informace

Novinky a informace

Projekt: Sudetská historie

Ve středu 7. září navštívila naši školu Mgr. Klára Stejskalová se zážitkovým a vzdělávacím programem Sudetská historie Janských Lázní. Cílem projektu bylo seznámit studenty s proměnami životních podmínek národnostně i majetkově odlišných janskolázeňských rodin v průběhu 20. století.

Studenti se rozdělili do skupinek a poté si zvolili jednu rodinu, která v sudetském (tedy převážně německém) lázeňském městečku v minulosti skutečně žila. Následně, vedeni výkladem a pokyny lektorky, vypracovávali rozmanité úkoly týkající se základních životních potřeb a situací tehdejších rodin. Žáci řešili například možnosti volby životního partnera či problematické sestavování rodinného rozpočtu v časech krize. Lektorčin přehledný a přiměřeně obsáhlý výklad o dějinných zvratech a politicko-hospodářských proměnách českého státu byl tak doprovázen podnětnými aktivitami studentů, kteří v roli rodinných příslušníků mohli danou situaci nahlédnout také z individuální perspektivy soudobého člověka. Takto promyšlená koncepce studentům umožnila mnohdy náročné životní situace našich (i když německých) předků nahlédnout s mnohem větší mírou spontánnosti a emocionality, než jak by tomu bylo u tradičních, frontálněji pojatých výukových programů.

Mgr. Stejskalová svoji vzdělávací aktivitu podložila kvalitně zpracovanými prezentacemi a pracovními listy. I když byl tříhodinový program náročnější, studenti ocenili zejména kreativní přístup lektorky a množství zajímavých i přínosných informací.


Fotogalerie

Škola
Autor:
Josef Kulhavý
Datum a čas:
16. 9. 2022 11:53