bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Info Novinky a informace

Novinky a informace

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Zápisový lístek

Zápisový lístek doručí přijatý uchazeč do školy do 12. května 2023, a tím stvrzuje, že akceptuje přijetí. Pokud tak neučiní, vzdává se práva přijetí a jeho místo je obsazeno jiným uchazečem o studium. Zápisový lístek obdrží žáci ZŠ ve své škole, ostatní jej vyzvednou na místně příslušném krajském úřadě.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Formulář odvolání proti nepřijetí na střední školu se podává ředitelce školy buď osobně, poštou nebo do datové schránky. Odvolání je třeba podat nejpozději 3 pracovní dny po doručení rozhodnutí o nepřijetí.
Přihláška do internátu
PDF, 331 kB, 28. 4. 2023
Škola
Autor:
Josef Kulhavý
Datum a čas:
28. 4. 2023 14:55