bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Info Novinky a informace

Novinky a informace

Stanovisko p. ředitelky ke stávce

Vážení,

dovolte mi, abych tímto sdělením zaujala stanovisko k plánované výstražné jednodenní stávce.

Naše škola má specifické postavení ve vzdělávací struktuře našeho státu, formu vztahů k žákům a péči o ně.

Jsme školou speciální, která hledá veškeré možné cesty, jak podpořit žáky se zdravotním znevýhodněním a vzdělávacími problémy s cílem připravit je co nejlépe na profesní a osobní život. Potýkáme se s mnoha jinými problémy souvisejícími s nastaveným systémem vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním v běžných základních školách. Neustále si klademe otázky, kam se poděl zdravý rozum a kde jsou ztracené hodnoty.

Podpoříme kolegy ze základních škol vyvěšením státní vlajky v den stávky, 27.11.2023.

Informace
Autor:
Evženie Červenková
Datum a čas:
22. 11. 2023 08:01