bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Info Novinky a informace

Novinky a informace

Odborné kolokvium 2024 - program

Kolokvium program | Slavíme třicítku | 10. 5. 2024 9:00-9:30 Prezentace, občerstvení 10:00 Zahájení Úvodní slovo ředitelky školy Mgr. Jany Honzíkové Mgr. Ivana Blažková, Mgr. Alena Zouplnová, MBA. - slovo zřizovatele PhDr. Karel Nosek - Zamyšlení o možnostech a limitech poradenských zařízení při pomoci ve vzdělávání žáků s SVP PhDr. Petr Kopřiva, PhD. - Selhávání podpůrných opatření ve vzdělávání žáka s postižením v běžné třídě, limity a rizika asistence a úlev. Proč to nefunguje a co s tím? Didaktická vyprázdněnost a formalismus speciální pedagogiky. Získaný hendikep jako diskvalifikace na trhu práce a v reálném životě. Mgr. Miluše Horská - Zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním Ing. Jarmila Menšíková - Profesní seniorita Bc. Tereza Dostálová - Sociální podnikání Leoš Vrbata - Spolupráce s žáky školy v projektu Chráněné dílny Jan Forbelský - Příklady úspěšné spolupráce a podnikání v různých krocích a v různých životních situacích lidí s hendikepem Simona Jančíková, DiS. - Pracovní uplatnění lidí se zdravotním omezením PaeDr. Věra Čadilová - Kariérové poradenství, studium a zaměstnávání lidí s PAS, konkrétní příklady z praxe Mgr. Klára Šrůtková - Co je a jak funguje homesharing Bc. Stanislava Hejnovská - Propojení teorie a praxe Mgr. Kateřina Šitinová, B. Luvie Šubrtová - Středoškolský obor sociální činnost jako klíčový prvek v systému sociální péče a služeb v inkluzivní společnosti Bc. Hana Konopáčová - Cvičný byt Mgr. Josef Kulhavý - Podnikáme fiktivně i reálně Mgr. Michaela Fiedlerová - Objevujeme pracovní příležitosti v zahraničí Předpokládané ukončení programu cca v 17:00 11. 5. v případě zájmu praktické workshopy V průběhu proběhne: Diskuze - otázky a odpovědi k právě přednesenému tématu Coffee breaky Občerstvení V případě zájmu je možnost objednat ubytování Prosíme o potvrzení vaší účasti na mail honzikova@ssoh.cz www.ssoh.cz mail: info@ssoh.cz tel.: 499 862 111

Škola
Autor:
Josef Kulhavý
Datum a čas:
16. 4. 2024 08:20