bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Speciálně pedag. centrum Užitečné odkazy Kontakty na organizace

Kontakty na organizace

Svalová dystrofie

Parent Project, z.s.

podpora rodin a dětí se svalovou dystrofií Duchenne/Becker

End Duchenne, z.s.

podpora rodin a dětí se svalovou dystrofií Duchenne/Becker

Smáci, z.s.

podpora rodin a dětí se svalovou dystrofií

Poruchy autistického spektra

NAUTIS: Národní ústav pro autismus, z.ú.

poskytování služeb lidem s poruchami autistického spektra a jejich rodinám

Centrum Terapie Autismu, s.r.o.

centrum pro terapeutickou práci s dětmi s PAS a neurovývojovými poruchami

Poškození míchy

Centrum Paraple, o.p.s.

pomoc lidem po náhle vzniklém poškození míchy

Vozejkov.cz

komunitní server vozíčkářů

Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s.

pomoc lidem po poranění míchy v návratu k běžnému životu

Epilepsie

Společnost-E

podpora dětí a dospělých s epilepsií

Dětská mozková obrna

Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR

podpora zlepšování zdravotního stavu dětí a sociálního postavení jejich rodin

Diabetes

Zdravý život s cukrovkou

Centrum pro dítě s diabetem, z.s.

Ostatní

Péče bez překážek, z. s.

komplexní podpora rodičů pečujících o děti s různými druhy postižení

Klub Be Treacher-Collins (Be TCS)

podpora lidí a rodin s Treacher-Collins syndromem

Nadační organizace

Dobrý anděl

nadace pomoc rodinám, které se vlivem nemoci dostaly do tíživé situace

Nadace Sirius

pomoc a podpora ohrožených dětí

Konto Bariéry

pomoc lidem s handicapem a organizacím, které o ně pečují

Nadace Dětský mozek

podpora osob s postižením nervového systému

Nadace Naše dítě

pomoc týraným, zneužívaným a handicapovaným dětem

Společnost DUHA

pomoc dětem postiženým mozkovou obrnou

Rafael dětem

nadační fond pomoc nemocným a opuštěným dětem

Organizace okres Trutnov

CIOZP Královéhradeckého kraje o.p.s. Trutnov

odborné sociálně-právní poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek

Oblastní charita Trutnov

poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

Klub vozíčkářů Trutnov

zájmové činnosti pro postižené

Stacionář mezi mosty Trutnov

denní stacionář

Centrum denních služeb města Úpice

aktivity pro osoby se sníženou soběstačností

Diakonie ČCE – Středisko Světlo ve Vrchlabí

centrum denních služeb, osobní asistence, raná péče, sociálně aktivizační služby

Barevné domky Hajnice

pobytové sociální služby, sociální rehabilitace

Organizace okres Jičín

CIOZP Královéhradeckého kraje o.p.s. Jičín

odborné sociálně-právní poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek

Apropo Jičín, o.p.s.

denní stacionář, osobní asistence, sociální rehabilitace

Klub Maják Hořice z.s.

vzájemná pomoc rodin s postiženými dětmi

Denní stacionář Klokan o.p.s.

denní stacionář

Sportem proti bariérám, z.s. Nová Paka

sportovní aktivity, chráněné dílny, osobní asistence

Život bez bariér Nová Paka, z.ú.

sociální služby, půjčovna kompenzačních pomůcek, zaměstnávání OZP

Organizace okres Náchod

CIOZP Královéhradeckého kraje o.p.s. Náchod

odborné sociálně-právní poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek

Stacionář Cesta Náchod z.ú.

denní stacionář, odlehčovací služby

Společné cesty Náchod

osobní asistence

NONA 92, o.p.s. Nové Město nad Metují

denní stacionář, sociální rehabilitace

Domov Dědina – Náchod, Jaroměř, Nové Město nad Metují

denní stacionář, chráněné bydlení

Organizace okres Rychnov nad Kněžnou

CIOZP Královéhradeckého kraje o.p.s. Rychnov nad Kněžnou

odborné sociálně-právní poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek

Centrum Orion, z.s. Rychnov nad Kněžnou

centrum denních služeb, osobní asistence

Domečky Rychnov nad Kněžnou

celoroční a odlehčovací pobytové služby

Sdružení Neratov, z.s.

denní stacionář, chráněné bydlení a dílny

Domov Dědina – Opočno, Přepychy, České Meziříčí

denní stacionář, chráněné bydlení

Organizace okres Hradec Králové

CIOZP Královéhradeckého kraje o.p.s. Hradec Králové

vodborné sociálně-právní poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek

Dětský denní rehabilitační stacionář Hradec Králové

denní stacionář, sociální poradenství

Salinger, z.s. Hradec Králové

sociálně aktivizační služby

Daneta Hradec Králové

denní stacionář, chráněné bydlení a dílny, osobní asistence

Domov Dědina – Třebechovice pod Orebem, Kláštěr nad Dědinou

celoroční pobytové služby, chráněné bydlení

Portál Ministerstva práce a sociálních věcí

MPSV - průvodce – dávky a příspěvky

MPSV - příspěvek na péči

MPSV - průkaz OZP

MPSV - příspěvek na mobilitu

MPSV - příspěvek na zvláštní pomůcku

MPSV - invalidní důchod

MPSV - registr poskytovatelů sociálních služeb

Středisko volného času Středisko volného času Středisko volného času Středisko volného času