bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Speciálně pedag. centrum Užitečné odkazy Speciální pomůcky

Rehabilitační a kompenzační pomůcky

Kompenzační a rehabilitační pomůcky

Medeos s.r.o.

prodej, půjčovna a bazar pomůcek

MEYRA ČR s.r.o.

prodej, půjčovna a servis pomůcek

RehaKomp s.r.o.

půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

HandicapZn

prodej a půjčovna zdravotnické techniky, rehabilitačních pomůcek a ostatních speciálních pomůcek

Ortoservis s.r.o.

prodej a oprava zdravotnických prostředků a pomůcek pro tělesně postižené

Pomocné tlapky o. p. s.

chov, předvýchova a výcvik asistenčních psů

Žijte kvalitně spol. s r.o.

prodej kompenzačních a zdravotnických pomůcek, školních potřeb

Prolife s.r.o.

prodej pomůcek pro děti i dospělé

Speciální nábytek a vybavení

Amadeus

rostoucí nábytek

Multip

školní lavice a židle pro žáky s tělesným postižením

SIV

speciální židle

Pomůcky pro práci na PC

PETIT HW-SW

prodej počítačových programů a pomůcek pro zdravotně postižené, speciální myši a klávesnice

Spektra v.d.n.

ovládání PC očima a hlavou, pomůcky pro zrakové vady, obrázková komunikace, speciální myši

SILOU HLASU, z.s.

ovládání počítače hlasem

Online procvičování školních dovedností

Školákov

zábavné procvičování učiva prvního stupně ZŠ

Online cvičení

cvičení z češtiny a matematiky pro 1. a 2. stupeň ZŠ

Matematika hrou

matematické příklady pro 1. až 7. třídu

Matika In

úlohy z matematiky pro děti na ZŠ

e-Matematika

komplexní matematický web

Česká písanka

aplikace na rozvoj grafomotoriky předškolních a školních dětí

Psaní hravě

nácvik psaní na PC

Nedatluj

kurz psaní všemi deseti

Včelka

rozvoj čtenářských dovedností

Jazyky bez bariér

pomoc malým i velkým dyslektikům při výuce angličtiny a dalších jazyků

KamiNet

úkoly z češtiny, matematiky a angličtiny, rozvoj vnímání

Tablexia

vzdělávací aplikace na podporu rozvoje kognitivních schopností pro děti s dyslexií na druhém stupni základních škol

Didaktické a speciální pomůcky

Dyscentrum

pomůcky dle obtíží žáků, speciální pracovní sešity

DIPO

didaktické pomůcky k jednotlivým předmětům

Prolevaky

speciální násadky na tužku

Stabilo

psací potřeby pro výuku psaní

Pastelka

speciální násadky na tužku

Logico Primo, Logico Piccolo

zábavné karty pro rozvoj smyslovných, rozumových a školních dovedností

OlDiPo, spol. s r.o.

manipulační didaktické pomůcky

Chytré hraní

pomůcky pro předškoláky i školáky, didaktické hry

PROLIFE s.r.o.

stimulační pomůcky
Středisko volného času Středisko volného času Středisko volného času Středisko volného času