bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Veřejnost Projekty OAJL - Komenského šablony

Operační program Jan Amos Komenský

Název projektu

OAJL - Komenského šablony

CZ.02.02.XX/00/22_003/003828

Doba trvání

září 2023 - srpen 2025

Výše dotace

950 073 Kč

Popis projektu

Podpora rozvoje pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího vzdělávání, inovace vzdělávání a poskytování kvalitního kariérového poradenství. Podpora spolupráce mezi školou, zaměstnavateli a odbornou veřejností.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je systematicky podporovat a usnadňovat rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím různých iniciativ zaměřených na další vzdělávání, a to nejen ve škole, ale i v internátu naší vzdělávací instituce. Důraz je kladen na hledání inovativních přístupů ke vzdělávání žáků, moderních metod, technologických a interaktivních forem výuky.

Projekt je rovněž zaměřen na podporu poskytování kariérového poradenství a na efektivní spolupráci mezi školami, zaměstnavateli a odbornou veřejností. Vytváří prostředí pro vzájemné setkávání a sdílení know-how a napomáhá lepšímu propojení školního vzdělávání se skutečnými potřebami pracovního trhu.

Zvolené aktivity

  • (1.III/5) Kariérový poradce SŠ
  • (1.III/7) Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SČ
  • (1.III/8) Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ
  • (1.III/10) Inovativní vzdělávání žáků v SŠ
  • (1.III/12) Odborně zaměřená tématická a komunitní setkávání v SŠ
  • (1.VIII/1) Spolupráce pracovníků ve vzdělávání DM
  • (1.VIII/2) Inovativní vzdělávání dětí, žáků a studentů v DM

Zprávy a fotografie