bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Veřejnost Projekty Vzdělávání: institucionální spolupráce

Fondy EHP

Projekt In My Own Way je financovaný z evropského programu Fondy EHP, jehož prostřednictvím přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.
 • číslo projektu: EHP-CZ-ICP-4-017
 • program: Vzdělávání
 • typ projektu: Institucionální spolupráce
 • zprostředkovatel programu: Dům zahraniční spolupráce
 • období realizace: 1. 8. 2022 – 31. 1. 2024
 • partnerská instituce: Fretex Pluss AS, Norsko

O projektu

Projekt je založený na spolupráci naší školy s norským sociálním podnikem Fretex Pluss AS. Cílem spolupráce je pomoc mladým lidem s mentálním postižením úspěšně se včlenit do společnosti, a to posílením jejich osobních a občanských dovedností. Projekt má u těchto mladých lidí podpořit jejich povědomí o osobních právech a možnostech, má napomoci jejich soběstačnosti a sebevědomí.
Na základě zkušeností profesionálních pedagogů a odborníků vznikne modulární kurz, jenž umožní výuku dovedností nezbytných k nezávislosti a inkluzi mladých lidí s psychickým znevýhodněním. Druhým cílem projektu je inspirovat a podpořit pedagogy i pracovníky pomáhajících profesí v práci s klienty s tímto typem postižení.
Záměrem je vytvořit pedagogické zdroje (kurzy a manuály s příručkami) a vizuální produkty, které by mohly najít uplatnění v českém i norském prostředí a které by mohly být adaptovány dle potřeb cílové skupiny.

Aktuality

 • Během srpna jsme informovali pracovníky školy o novém projektu a možnostech zapojení se do projektu.
 • Začátkem září jsme ustanovili projektový tým, který bude ve spolupráci s norskými partnery pracovat na obsahu a formě kurzů a příruček pro mladé lidi s psychickým znevýhodněním.
 • 7. – 9. září navštívili školu zástupci norské strany. Nory jsme provedli po naší škole a plánovali s nimi následující projektovou spolupráci.
 • V průběhu září a října jsme uskutečnili řadu přípravných online konferencí zaměřených na hlavní témata spolupráce.
 • Od října probíhá intenzivní komunikace mezi partnery projektu a práce na vytváření materiálů.
 

Fotogalerie: Norští partneři na naší škole

Mezinárodní konference Stavanger

Představení brožur na půdě školy

Představení brožur zaměstnancům a přátelům školy