bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Veřejnost Projekty Ohlasy

Fondy EHP

Ohlasy odborné veřejnosti

V říjnu 2023 pořádala naše norská partnerská organizace mezinárodní projektovou konferenci zaměřenou na představení naší společné práce na výukových materiálech. Konferenci jsme spojili s poznáváním pracovního prostředí našich partnerů a podmínek zaměstnávání lidí s různým druhem omezení, což bylo velmi poučné a překvapilo nás, jak rozdílné podmínky v obou zemích jsou. Konference měla velký úspěch a my jsme odjížděli s pocitem, že naše práce měla smysl.

Děkuji všem autorům těchto skvělých materiálů za jejich naprosto úžasný počin! Vytvořili jste jasné, přehledné a srozumitelné materiály pro práci nejen odborných profesí, ale také pro rodiny s lidmi s handicapem. Moc chválím ucelenost a rozdělení jednotlivých tématických oblastí do jednotlivých brožur. Z profesního pohledu mě pro mou praxi potěšila brožura "Sebeobslužné dovednosti" . Jsem opravdu velmi nadšená, že autoři mysleli i na předávání důležitých témat a lidských hodnot jako je "Občanství v demokratickém státě". Obrovskou radost mám z inspirací a pracovních materiálů, které lze opakovaně tisknout a využívat při terapiích. Moc chválím grafické zpracování a především ilustrace, které jsou naprosto dokonalé, poutavé, názorné i úsměvné. Je to bezkonkurenčně nejlepší soubor materiálů, který v českém jazyce pro lidi pracující a osobami s postižením doposud vznikl. Díky moc za něj a těším se na jeho využití v mé ergoterapeutické praxi.

Bc. Klára Hofmanová, ergoterapeutka

Všechny publikace jsou velmi pěkně zpracovány, jednoduchou formou a trefnými ilustracemi přibližují různé životní situace a nabízí hezký návod, jak je nebo naopak není vhodné se v nich zachovat. Věřím, že jsou využitelné i nad rámec cílové skupiny, pro kterou byly vytvořeny.

Mgr. Berenika Strnadová, klinická logopedka

V prosinci 2023 se mi dostaly do rukou brožury z autorské dílny Střední školy Olgy Havlové, které cílí na pomoc mladým lidem s mentálním postižením. Ze všech pěti graficky přívětivých tiskovin čiší snaha včlenit je úspěšně do společnosti. Srozumitelnou formou tyto mladé lidi seznamují s nástrahami pracovního života, akcentují jejich práva a možnosti, jak se zapojit do společenského dění. Kladou si za cíl, aby dotyční získali dovednosti sebeobslužné, počítačové i finanční. Při čtení těchto brožur jsem postupně „zahodil“ všechny předsudky, které jsem měl. Byl jsem přesvědčen, že některé oblasti života ti, pro které je obsah publikací určen, nemohou zvládnout. Nyní už věřím, že takto adresně zvolený styl vysvětlování, doplněný konkrétními příklady i hravými metodami, na úrodnou půdu dopadne. Je skvělé a přínosné, že se mladí lidé s mentálním postižením vhodně zvolenými formami dozvídají, jak jednat s potenciálním zaměstnavatelem (včetně poskytnutých rad, jak se ustrojit, jak neskákat do řeči apod.). Obdrží také návod, jak na to, aby se v práci cítili bezpečně. Dostane se jim vysvětlení, co je imunita a co ji posiluje. I to, jak správně třídit odpad nebo jak reklamovat zboží. Šikovně upozorňuje na podvodníky na netu. Mimochodem: obdivuju odvahu seznámit klientky třeba i s tím, jak to chodí na gynekologii. Ale proč ne. Rád jsem se seznámil i s objemnější publikací s názvem "Náměty k reedukaci deficitních 5 z 17 psychických a psychomotorických funkcí". Přečetl a prohlédl jsem si ji a neskrývám nadšení nad šíří nabízených metod…. Úplně si umím představit, že se dostanou ke všem speciálním pedagogům na všech základních školách jako inspirativní pomůcka pro práci s asistenty pedagogů, ale i se samotnými žákyněmi, žáky, jejich rodiči... Zaujalo mě nepřeberné množství aktivit, které knížka nabízí. I poctivé vysvětlení, co se jednotlivými činnostmi sleduje, jak je nejlépe využít. A nechybí ani předtištění materiálů. Dokonalý servis. Děkuji.

Petr Kalousek, ředitel základní školy

Dobrý den do obchodní akademie,
dovolte mi, abych dodatečně poděkovala za velmi příjemně prožitý čas u vás ve škole. Moc se mi líbilo prostředí, velmi příjemné a milé prezentace a v neposlední řadě skvělé materiály nejen pro studenty, ale pro všechny, kteří s nimi pracují.
Pro naši práci s klienty stacionáře budou přínosem a inspirací k dalším činnostem. Prosím o odkazy, kde by bylo možné všechny materiály získat.
S pozdravem ze stacionáře, děkuji.

Margita Palková, lektorka Klubu pečujících