bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Žáci a rodiče Školní poradenství Výchovný poradce

Výchovný poradce

Mgr. Libor Vondráček

telefon: 499 862 224
e-mail: vondracekssoh.cz
pracoviště: Vychovatelna (5. patro, pavilon c)

Konzultační hodiny

Út 13:00 - 14:00
St 13:00 - 14:00
Je možné domluvit konzultace také v jiné dny, s ohledem na přítomnost výchovného poradce ve škole.
Podmínkou je osobní nebo telefonická domluva s výchovným poradcem, a to minimálně jeden den před konzultační schůzkou.

Činnost výchovného poradce na naší škole

Ve spolupráci se školním metodikem prevence, metodikem prevence internátu, vedoucí internátu, pracovníky školního SPC, pedagogy a vychovateli školy zajišťuje výchovný poradce pro žáky a jejich rodiče
1. Přípravu podmínek pro integraci žáků ve škole
 • diagnostické pobyty "na zkoušku" na naší škole,
 • adaptační kurzy a adaptační šetření nově nastupujících žáků,
 • spolupráce se školním SPC a dalšími poradenskými pracovišti při integraci žáků do školy,
 • koordinace poskytování poradenských služeb.
2. Evidenci a sledování žáků s výchovnými a dalšími problémy
 • spolupráce s třídními učiteli při řešení problémů,
 • jednání s rodiči a příprava podkladů pro tato jednání,
 • svolávání výchovných komisí s rodiči problémových žáků, aktivní účast při těchto jednáních,
 • pomoc při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák),
 • spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, orgány sociální péče aj.
3. Specifické oblasti
 • zajištění dalších úkolů dle pokynů ředitelky školy,
 • úzká spolupráce s metodikem prevence školy, metodikem prevence internátu, vedoucí internátu, pracovníky školního SPC,
 • sledování změn v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství,
 • zajištění vzdělávání pro pedagogy a vychovatele školy v rámci chybějících potřebných znalostí a dovedností (semináře na půdě školy, exkurze).