bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Žáci a rodiče Školní poradenství Kariérový poradce

Kariérový poradce

Mgr. Soňa Holubcová

telefon: 499 862 182
e-mail: holubcovassoh.cz
pracoviště: Kabinet správce sítě (3. patro, škola)

Konzultační hodiny

Po 11:15 - 12:45
Út 11:15 - 12:45
St 11:15 - 12:45
Pá 11:15 - 12:45
Podmínkou je osobní nebo telefonická domluva s výchovným poradcem, a to minimálně jeden den před konzultační schůzkou.

Dokumenty

Činnost kariérového poradce na naší škole:

  • Realizuje úkoly v oblasti volby studia a povolání žáků.
  • Podílí se na propagaci školy a náboru nových žáků.
  • Spolupracuje s dalšími školami - střední školy, vysoké školy (účast na propagačních akcích).
  • Spolupracuje s dalšími organizacemi poskytujícími žákům odborné praxe.
  • Spolupracuje s výchovným poradcem.
  • Je součástí školního poradenského pracoviště a účastní se pravidelných schůzek.
  • Informuje žáky končících ročníků o možnostech dalšího studia, o dnech otevřených dveří na VŠ, přípravných kurzech k přijímacím zkouškám a přijímacím řízení (vedení nástěnky, individuální konzultace).
  • Poskytuje žákům končících ročníků poradenskou pomoc formou hodinové informační schůzky a individuálních konzultací.
  • Aktivně sleduje úspěšnost absolventů při dalším vzdělávání a na trhu práce (zpracovává informace a vyhodnocení ředitelce školy).