bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Info Aktuální stránky Německá přísloví

Sprichwörter = přísloví

„Sport gibt dir das Gefühl, dass du nackt besser aussiehst. Sekt übrigens auch.“
Sport ti dává pocit, že nahatý vypadáš lépe. To šampaňské ostatně také.
„Fehler zu machen ist besser als vorzutauschen perfekt zu sein.“
Dělat chyby je lepší než předstírat, že jsi perfektní.
„Man lebt ruhiger, wenn man nicht alles sagt, was man weiß, nicht alles glaubt, was man hört und über den Rest einfach nur lächelt.“
Člověku se žije lépe, když neříká vše co ví, nevěří všemu, co slyší a zbytku se jen směje.
„Warum erkennen wir Probleme und Lösungen bei anderen leichter als bei uns selbst?“
Proč rozpoznáváme problémy a řešení u ostatních snadněji než u sebe samotných?
„Nicht die glücklichen sind dankbar. Es sind die dankbaren, die glücklich sind.“ (Francis Bacon)
Šťastní nejsou ti, kteří jsou vděční. Vděční jsou ti, co jsou šťastní.
„So viele Menschen lieben dich. Konzentrier dich nicht auf jene, die es nicht tun.“
Tolik lidí tě má rádo. Nesoustřeď se na ty, kteří ne.
„Sei gütig zu allen Menschen, denn jeder, der dir begegnet, kämpft einen schweren Kampft.“ (Plato)
Buď laskavý ke všem lidem, které potkáš, neboť každý z nich bojuje svůj těžký boj.
„Es ist verrückt,“ sagt der Kopf. „Du könntest verletzt werden,“ sagt das Herz. „Ich habe Angst,“ sagt der Bauch. „Tu es, wir werden daran wachsen,“ sagt die Seele.
Je to bláznivé, říká hlava. Mohl by ses zranit, říká srdce. Mám strach, říká břicho. Udělej to, díky tomu vyrosteme, říká duše.
Übung macht den Meister.
Cvičení dělá mistra.
Der frühe Vogel fängt den Wurm.
Kdo dřív přijde, ten dřív mele.
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Kdo nic neriskuje, nic nezíská.
Lügen haben kurze Beine.
Lež má krátké nohy.
Wer zuletzt lacht, lacht am besten.
Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.
Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.
Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.
Reden ist silber, Schweigen ist gold.
Mluviti stříbro, mlčeti zlato.
Es ist nicht alles Gold, was glänzt.
Není všechno zlato, co se třpytí.