bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Info Novinky a informace

Novinky a informace

DOD: změna termínu

POZOR ZMĚNA!!! Přesunuli jsme den otevřených dveří na neděli 4. 2. 2024, abychom vám mohli pomoci s podáním elektronické přihlášky ke studiu. V tomto termínu bude již přihlašování spuštěno. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás!
Uchazeči, kteří budou žádat o pomoc s podáním elektronické přihlášky na místě, musí mít nezbytně zřízenu identitu občana – zletilí uchazeči svoji, zákonný zástupce také svoji.
Tu si můžete zřídit:
  • doma na svém počítači a mobilním telefonu pomocí bankovní identity,
  • nebo osobně na pobočce czech point, kterou naleznete i v místě svého bydliště nejčastěji na obecním úřadě nebo na pobočce české pošty
Mějte s sebou i:
  • lékařem potvrzený formulář o zdravotní způsobilosti (jen uchazeči o obor Provozní služby),
  • vysvědčení nebo výpis z vysvědčení 9. třídy,
  • Doporučení ŠPZ (SPC, PPP) o zařazení žáka do školy zřízené pro žáky podle §16 ods. 9 školského zákona,
  • Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

Střední škola Olgy Havlové, Janské Lázně 4. 2. 9-15 hod. Prohlídky školy s průvodcem Informace k přijímacím zkouškám, ke studiu a ubytování Den otevřených dveří Obchodní akademie - pětileté studium zakončené MZ Sociální činnost - pětileté studium zakončené MZ Obchodní škola - tříleté studium zakončené ZZ Provozní služby - tříleté studium s výučním listem www.ssoh.cz tel:+420 499 862 111 e-mail: info@ssoh.cz adresa: Obchodní 282, Janské Lázně

Škola
Autor:
Josef Kulhavý
Datum a čas:
17. 1. 2024 10:35