bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Info Novinky a informace

Novinky a informace

Pomoc s přihláškou ke studiu

Uchazeči, kteří se zúčastní dne otevřených dveří a budou žádat o pomoc s podáním elektronické přihlášky na místě, musí mít nezbytně zřízenu identitu občana – zletilí uchazeči svoji, zákonný zástupce také svoji.
Tu si můžete zřídit:
  • doma na svém počítači a mobilním telefonu pomocí bankovní identity,
  • nebo osobně na pobočce czech point, kterou naleznete i v místě svého bydliště nejčastěji na obecním úřadě nebo na pobočce české pošty
Mějte s sebou i:
  • lékařem potvrzený formulář o zdravotní způsobilosti (jen uchazeči o obor Provozní služby),
  • vysvědčení nebo výpis z vysvědčení 9. třídy,
  • Doporučení ŠPZ (SPC, PPP) o zařazení žáka do školy zřízené pro žáky podle §16 ods. 9 školského zákona,
  • Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.
Škola
Autor:
Josef Kulhavý
Datum a čas:
24. 1. 2024 17:56