bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Veřejnost Projekty Vzdělávání: projekty mobilit

Fondy EHP

Tento projekt je financovaný z fondů EHP 2014-2021, jejichž prostřednictvím přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.

O projektu

Projekt mezi naší školou a norskou školou se speciálními třídami vznikl na základě potřeby obou organizací spolupracovat a výměnou zkušeností obohacovat činnost obou škol. Tento první projekt bude sloužit k navázání spolupráce obou škol a k výměně zkušeností mezi pedagogy, vychovateli a ostatními pracovníky obou škol. V první fázi naší dlouhodobé spolupráce počítáme s návštěvou pracovníků norské školy u nás a skupiny našich pracovníků v Norsku. Na tento projet zamýšlíme navázat hlubší spoluprací zahrnující vedle pracovníků školy i studenty.

Aktuality

  • Výměny pracovníků škol plánované na podzim 2020 byly z důvodu pandemie přesunuty na jaro 2021.
  • Přípravy na příjezd Norů
  • V rámci setkání všech zaměstnanců školy v areálu Bret na konci prázdnin 2022 proběhlo shrnutí vysledků a prezentace právě ukončeného projektu EHP.
  • Na podrobné prezentace účastníků projektu se můžete těšit 14.října 2022.

Zprávy a fotografie