bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Veřejnost Projekty Otevíráme se světu

Erasmus+: Otvíráme se světu

Název projektu

Otevíráme se světu

2021-1-CZ01-KA122-VET-000017200

Doba trvání

prosinec 2021 – červen 2023

Přidělený grant

97 465 Euro

Popis projektu

Rozhodli jsme se naplánovat tento projekt proto, abychom podpořili samostatnost našich studentů, jejich zdravé sebehodnocení, motivaci k práci a nezávislost v budoucím životě jejich účastí na mezinárodních pracovních stážích, a to krátkodobých i dlouhodobých. K celkovému posílení pozice školy a zkvalitnění výuky jsme se rozhodli přispět vysláním našich pedagogů na metodické kurzy.

Zprávy a fotografie