bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Veřejnost Projekty Zvyšování jazykových kompetencí
x

Erasmus+: Zvyšování jazykových kompetencí

Název projektu

Zvyšování jazykových a metodických kompetencí pracovníků školy jako příprava na další spolupráci s Evropskými partnery

Program

Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě
2018-1-CZ01-KA101-047271

Doba trvání

říjen 2018 – srpen 2021

Přidělený grant

14 620 Euro

Popis projektu

Projekt vznikl, neboť jsme se rozhodli navázat spolupráci s německou speciální školou v Heidelbergu a pořádat výměnné pracovní pobyty našich studentů. Naším cílem bylo zdokonalení v německém jazyce u zaměstnanců, kteří se v budoucnosti tohoto projektu zúčastní. Také jsme chtěli obohatit jazykovou vybavenost našich studentů o nabídku kroužku francouzštiny, a proto jsme na jazykový kurz do Francie vyslali učitelku, která je ochotná tento úkol splnit, ale jejíž aprobací není francouzština. V rámci prohlubování metodických a odborných dovedností našich pedagogů jsme vyslali 2 naše vyučující anglického jazyka na metodické kurzy. Projektu se celkem zúčastnilo 5 zaměstnanců naší školy. Doufali jsme, že výjezdy přinesou zúčastněným pedagogům zlepšení kompetencí spojených s jejich profesními profily, zvýší kvalitu jejich práce a činnosti ve prospěch studentů a posílí jejich schopnost zabývat se potřebami znevýhodněných osob.

Zprávy a fotografie