bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Veřejnost Projekty Zvyšování kompetencí

Šablony pro SŠ

Název projektu

Zvyšování pedagogických kompetencí pedagogů oajl a jejich transformace směrem k žákům

Cíl projektu

Cílem projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, podpora rovného přístupu ke vzdělávání a zvyšování kvality odborného vzdělávání a podpora žáků při vstupu na pracovní trh.

Podpořené aktivity

  • III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - Mentoring
  • III/2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin - Cizí jazyky
Obě aktivity podporují profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci jsou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod.
  • III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
Aktivita je realizována prostřednictvím doučování žáků střední školy ohrožených školním neúspěchem vedeného pedagogem, asistentem pedagoga či jinou osobou.
  • III/2.9 Tandemová výuka na SŠ
Aktivita prohlubuje spolupráci pedagogických pracovníků v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.