bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Veřejnost Projekty Jazykové kurzy Malta

Erasmus+: Akreditace 2022

Bels Malta

Zpráva z akce (Lenka a Libor)

Typ akce: studijní pobyt
Začátek akce: 20. 5. 2023
Konec akce: 3. 6. 2023
Ulice a obec: St. Pawl´s Bay
Účastníci: Mgr. Lenka Davidová, Mgr. Libor Vondráček

Pro studijní pobyt na Maltě jsme se rozhodli z důvodu rozšiřování jazykových kompetencí v anglickém jazyce. Studium anglického jazyka nás posunulo v osobní i profesní rovině, naučili jsme se lépe komunikovat, používat gramatiku a doplnili si slovní zásobu.

Škola nás nadchla, přístup lektorů i styl výuky byl vynikající. Součástí výuky byla gramatická a konverzační cvičení, skupinová práce, práce s textem a poslech. Lektorky vše názorně vysvětlily a podaly srozumitelnou formou. Hodiny byly vedeny interaktivní a zábavnou formou.

Celý jazykový kurz byl výborně zorganizovaný, včetně ubytování a transferu z a na letiště. Informace byly podávány včas, srozumitelnou formou.

Ve volném čase jsme poznávali krásy ostrova. Navštívili jsme historická města, sousední ostrovy Comino a Gozo a přírodu Malty. Také jsme měli možnost poznat kulturu a životní styl místních obyvatel. Anglický jazyk jsme používali i běžné denní konverzaci.

Pobyt se velmi vydařil a odnesli jsme si z něho mnoho nových zkušeností a zážitků.

Zpráva z akce (Markéta a Jana)

Typ akce: studijní pobyt
Začátek akce: 6. 5. 2023
Konec akce: 20. 5. 2023
Ulice a obec: St. Pawl´s Bay
Účastníci: Bc. Markéta Fridrichová, Jana Hübschová

Pro studijní pobyt na Maltě jsme se rozhodly z důvodu rozšiřování jazykových kompetencí v anglickém jazyce. Vedla nás k tomu touha umět kvalitně komunikovat s případnými studenty či kolegy, kteří k nám na školu přijíždí na stáže.

Akce byla velmi zdařilá. Škola nás svým prostředím a stylem výuky nadchla. Rozhodně nebyla nudná. V hodinách se probírala zajímavá témata, tvořily se projekty v týmech, konverzovalo se ve dvojicích, probírala gramatika, procvičoval poslech i čtení. Hodiny byly vedeny interaktivní a zábavnou formou. Pro náš pobyt bylo vše perfektně připravené a to včetně transferu z letiště do ubytování a zpět. Ubytování bylo moderně a plně vybavené v dostupnosti všech potřebných služeb.

Ve volném čase jsme měly možnost poznávat celou zemi včetně ostrova Gozo. Nebo se účastnit volnočasových aktivit pořádaných studenty, kterých jsme několikrát využily. Cestování a společná posezení nás nutila jazyk aktivně využívat v běžném životě. Kromě nadšení ze školy si tak odnášíme i spoustu krásných zážitků z poznávání země.