bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Veřejnost Projekty Stínování Norsko

Erasmus+: Akreditace 2022

Zpráva o výjezdu do Norska

Ve dnech 27. 5. až 3. 6. absolvovalo pět pedagogů naší školy pracovní cestu do norského Osla, kde sídlí centrum partnerské firmy Fretex. Jedním z podstatných cílů byla výměna poznatků a informací o karierním poradenství a pracovní terapii. Zaměstnanci firmy nás seznámili s norským přístupem ke vzdělávání a zaměstnávání občanů s určitým typem převážně psychického zdravotního znevýhodnění. Seznámili jsme se s norským řešením problematického přechodu lidí se specifickými potřebami ze školního prostředí do oblasti profesního života. V Oslu například působí řada společností zaměstnávající klienty na farmě, v doručovací firmě nebo v tvůrčím workshopu. Norští kolegové nám ukázali zázemí těchto organizací a provozní prostory. Setkali jsme se i s klienty či spíše zaměstnanci daných organizací. Norští kolegové byli vždy vstřícní a připraveni nám poskytovat informace, pro svoji práci byli velmi motivováni. Vedle pracovních aktivit jsme měli také možnost seznámit se s moderní architekturou norského hlavního města a krásnou přírodou za městem.